Enkäter

Flera har frågat oss om tips på hur man bearbetar enkäter och detta har varit en stundtals svår nöt att knäcka. Det finns ju flera program ute på webben, men de som är bra kostar ofta. Då är det isåfall bättre att använda er av Microsoft Excel som de flesta har på sin dator eller av webbprogrammen Google Forms eller SurveyMonkey (som är gratis). På denna sida samlar vi olika tips.

Google forms

Google forms är ett enkelt sätt att skapa enkäter och få enklare redovisningar.

Googles enkätprogram hittar du under Google Drive (> Skapa formulär) och har inga begränsningar vad gäller antalet frågor eller antal svarande. Däremot kan du inte själv styra över hur ditt material skall presenteras, vilket är en estetisk begränsning.

Om du vill ha hjälp att förstå den bättre finns en riktigt bra kurs på Youtube som Åsa Kronkvist på Uggleblogg har skapat.

Har du haft en pappersenkät så kan du ändå skapa denna enkät och sedan fylla i svaren själv, alternativt väljer du att ha både pappers- och webbenkät och därmed låta en del respondenter (=de som svarar) lägga in sina svar direkt.

Vill du själv styra över hur materialet presenteras? Gå då till det kalkylark som skapas av Google Forms med alla svaren - därifrån kan du göra på ungefär samma sätt som på Excel här vid sidan om, alternativt spara ner kalkylarket som en Excelfil och fortsätta därifrån.

SurveyMonkey

SurveyMonkey har en gratisvariant som är begränsad till maximalt 10 frågor och maximalt 100 svarande. Det blir snyggt, men begränsningarna kan vara hindrande.

Funkar bäst när man i huvudsak kör webbenkäter.

Excel

Excel må vara lite stökigt att arbeta med, men det finns tillgängligt i alla elev- och personaldatorer och fungerar bra när man haft en del trixande med det, och du kan presentera det på det sätt som du vill.