E-böcker

Läsa e-böcker

E-böcker är vanliga böcker som kan läsas på din dator, smartphone eller på en läsplatta/surfplatta. Du behöver ha ett gratisprogram och ett Adobe-ID för att läsa boken på din dator. Om du använder surfplatta eller smartphone så finns det även där särskilda program att ladda ner gratis.

Adobe-ID

För att läsa e-böcker från bibliotek behöver du även ha ett Adobe-ID. Även det är gratis. Du behöver bara fylla i några uppgifter, bland annat din e-postadress och ett lösenord. Dessa används sedan när du ska logga in i ditt läsprogram/app. Observera att ägarna av Adobe-ID sparar din e-postadress och andra personuppgifter du lämnar till dem och att dessa uppgifter förvaras utanför EU.

Skapa Adobe-ID>>

Appar och program

För att läsa böcker i din dator, smartphone ellersurfplatta behöver du en app som kan hantera böckerna. Beroende på vad du använder för system finns det olika program som passar.

Läs mer: PC/Mac, iOS, Android, Övrigt

Låneregler

Du som har lånekort på Ulricehamns bibliotek kan låna hem e-böcker och läsa direkt i din dator. Lånetiden är 28 dagar och du kan låna 2 e-böcker/vecka. Det går bra att låna om en e-bok. När lånetiden har gått ut går boken inte att läsa längre. Via länken nedan kommer du till E-Lib där du kan ladda ner e-böcker.

Ladda ner e-böcker>>