Datorutlåning och läromedelsutlåning

i augusti

Här sammanfattas allt kring planeringen av utlåningen av datorer och andra läromedel till ettorna och introduktionsprogrammet. En del berör bara elever och en del berör bara personal. Men vi samlar oavsett allting här så att ingen behöver vara oinformerad.

På denna sida har vi information för

 • Ettor
 • Tvåor och treor
 • IM-elever

Ettor

22 augusti

Fördelningen är preliminär till dess att klasserna slutgiltigt har bestämts.

Utlämning i Mediateket / Datorintroduktion i AF10

 • 09:00 – SA18a + SA18b (33 pers) - HP 735
  • Datorintroduktion kl 09:10-10:10 - introduktionen görs på individuell nivå, så eleverna skickas dit så fort som de är klara i Mediateket
 • 09:45 – IN18 + FT18 + BA18 (7+15+13 = 35 pers) - Chromebook
  • Datorintroduktion kl 10:00-10:40
 • 10:25 – TE18 (34 pers) (ev endast en klass med 32 elever) - HP Zbook
  • Datorintroduktion kl 10:30-11:30
 • 12:15 – EK18 (33 pers) - Chromebook
  • Datorintroduktion kl 12:25-13:10
 • 13:00 – ES18 + EE18 + NA18 (6+5+18 = 29 pers) - HP 735
  • Datorintroduktion kl 13:10-14:00
 • 13:45 – HA18 + VO18 (15+14 = 29 pers) - Chromebook
  • Datorintroduktion kl 14:00-14:45

Lunchtider:

 • Lunch 11.00: BA, IN, FT, EE, SA, Gys
 • Lunch 11.30: EK, HA, VO
 • Lunch 12.00: ES, IM, NA, TE

Med två hanterade datorer för utlåning med hjälp av bibliotekssystemet Bookit bör detta gå utan några problem. Mediatekets personal kommer även att förbereda lånen så mycket som det bara går för den eller de största grupperna.

Schemat är uppställt så att personalen skall vara garanterade en halvtimmes lunch, även om det skulle bli förseningar på förmiddagen. Även på eftermiddagen finns det en viss möjlighet till att förlänga tiden utan att eleverna missar bussarna som går lite efter kl 15 första dagen.

Eleverna kan, om de vill, gå genom denna instruktion som förbereder utlåningen.

Tvåor och treor samt eftersläntrare

23-27 augusti

Utlämning till övriga klasser i AF16

Tvåorna och treorna får hämta sina nya läromedel den 23-27 augusti – även dessa läromedel är framtagna av mentor/ämneslärare innan skolstarten. De ettor som inte kunnat vara med på uppropsdagen kan hämta sina datorer vid tiderna för eftersläntrare (torsdag-måndag).

Observera att lärarna som har eleverna den 23 augusti behöver påminna sina elever om att de skall låna läromedel.

Schema för utlämning av läromedel

Torsdag (Mediateket är i övrigt stängt)

Skulle någon av tiderna vara fullständigt krånglig att lösa, så prata med oss!

 • 08:00 – SA
 • 08:45 – TE, NA samt NATE
 • 09:30– HA, VO
 • 10:15 – IN, EE, FT
 • 11:00 – EK
 • 11:45 – STÄNGT
 • 13:00-15:00 - ÖPPET FÖR EFTERSLÄNTRARE

Fredag

Läromedelscentralen är öppen kl 08-12 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Måndag

Läromedelscentralen är öppen kl 08-12 för eftersläntrare. Mediateket är bemannat samma tider.

Dokument för studenter


Viktigt för mentorer i ettan

 • Följ med eleverna till datorutlåningen

Viktigt för ämneslärare i ettan

 • Plocka före skolstart fram läroböckerna till rätt klassbord i Mediateket. Läromedelscentralen i AF16a är öppen från den 15 augusti.

Viktigt för lärare i tvåan och trean

 • Plocka före skolstart fram läroböckerna till rätt klassbord i AF16b. Läromedelscentralen i AF16a är öppen från den 15 augusti.
 • Påminn eleverna vid deras tid för läromedelslån den 23 augusti

Personal som behövs

 • 2 för utlåning av datorer (Carin+Peter)
 • 2 mentorer vid varje grupp som hjälp vid utlåning
 • 1 mentor vid varje grupp som allmänt stöd i lokalen
 • 1 för att skapa nya lösenord
 • 2 för datorintroduktion

Introduktionsprogrammet

IM-eleverna får hämta sina nya läromedel på eftersläntrartiderna den 23-27 augusti – även dessa läromedel är framtagna av mentor/ämneslärare innan skolstarten.

Datorer delas ut senare, gissningsvis den 6-7 september. De som hade dator i våras (om den är nyare än från 2015) får låna samma dator under det nya läsåret. De som ännu inte återlämnat sina datorer från i våras får inte låna dator detta läsår. De som är nya eller som inte får behålla sina datorer från i våras, får istället låna en Chromebook.