Datoråterlämning i maj/juni

Här sammanfattas allt kring planeringen av återlämningen av datorer och andra läromedel från treorna och introduktionsprogrammet. En del berör bara elever och en del berör bara personal. Men vi samlar oavsett allting här så att ingen behöver vara oinformerad.

På denna sida har vi information för

 • Studenter
 • IM-elever

Studenter

Manual för datoråterlämningen (Procydo)

I skrivande stund gäller att återlämningen av datorer sker tisdagen den 29 maj kl 9-12:30 och 14-15. Kontrollera alltid tiden i länken ovan – uppgifterna i manualen är den som gäller. Reservtider den 5 juni och 12 juni kl 10-12.

Utköp av datorer? Det finns möjlighet att köpa sin egen dator. Skriv ut blanketten här på sidan och fyll i den innan ni kommer till Mediateket.

Antal stationer

 1. Om eleven har böcker och miniräknare att lämna tillbaka gör hen detta först, innan datoråterlämningen. Det finns en återlämningsautomat för detta. [1 mediatekspersonal behöver vara behjälplig vid eventuella frågor]
 2. Endast vid återlämning: Eleven rengör datorn med sprej och papper. Eleven startar därefter datorn och tar med den (och laddare) till station 3.
 3. Datorkontroll (vid återlämning)
  • För elever som återlämnar datorn:
   • IT-personal kontrollerar datorns funktion och utseende (dokument fylls i). [1 person med backup]
 4. För elever som köper datorn:
  • Eleven betalar datorn med kort. [1 person]
 5. Avtal
  • Personal tar fram elevens avtal vilken lämnas till bibliotekspersonal tillsammans med datorn. [1 person]
 6. Infodisken
  • För elever som återlämnar datorn:
   • Återlämning av datorn samt IT-personalens dokument till Mediatekets personal.
  • För elever som köper datorn:
   • Eleven lämnar kvittot till Mediatekets personal.
  • Datorn återlämnas i systemet. Eleven kan här kontrollera om alla lånade medier är återlämnade. [1 mediatekspersonal plus extra stöd]
  • Datorn prickas av i inventarielistan som köpt eller återlämnad.
  • Elevens avtal återlämnas till eleven. Att eleven nu har originalavtalet är ett kvitto på återlämningen.
  • Datorerna läggs i lådor för att skickas åter till datorföretaget. Möjliga lådor:
   • för datorer som skall ominstalleras och senare användas för IM,
   • för datorer som skall skickas åter till datorföretaget
   • för datorer som skall skrotas

Dokument för studenter

Blankett Utköp av elev-pc vt-18.pdf

För personal (29 maj)

En kontroll görs av datorn vid återlämningen. Dokument för detta finns i Mediateket.

Ärenden som behöver åtgärdas före återlämningsdagen:

 1. Nya blanketter för utköp
 2. Lådor för återlämnade datorer

Klockan 9-13:

 • Infodisken: 1 mediatekspersonal och 1 personal – Peter samt Karin Hansson kl 9-11 och Vanja Gauffin kl 11-13
 • Allmän koll samt återlämningsautomaten: 1 personal – Maria Palm
 • Datorkontroll vid återlämning: 1 IT-personal (backup kan behövas vid anstormning) – Christian Jonsson kl 9-11:30 / Martin Brandhill kl 11:30-13
 • Kortbetalningar: 1 personal – Karin Torsborn (på plats i Mediateket)
 • Ta fram avtalen: 1 personal – Annika Johansson (fram till 12:30)

Klockan 14-15:

 • Infodisken: 1 mediatekspersonal och 1 personal – Peter samt Vanja Gauffin
 • Allmän koll, ta fram avtalen samt hjälp vid återlämningsautomaten: 1 personal – Maria Palm
 • Datorkontroll vid återlämning: 1 IT-personal (backup kan behövas vid anstormning) – Martin Brandhill
 • Kortbetalningar: 1 personal – Karin Torsborn (på plats i expeditionen)

Introduktionsprogrammet

Manual för datoråterlämningen (Procydo)

I skrivande stund gäller att återlämningen sker den 14 juni kl 8-11:30. Kontrollera alltid tiden i länken ovan – tiden i manualen är den som gäller. Alternativa tider den 5 juni och 12 juni kl 10-12.

Elever som fortsätter studier på Introduktionsprogrammet i höst: Vi namnar era datorer så att ni därmed har möjlighet att i höst låna samma dator igen.

Skada

Om en dator är allvarligt skadad så att funktionen riskeras skall den inte namnas och sparas inför hösten. Den skall istället hanteras som ett skadeärende.

Material för personal

Elever med persiska som modersmål som lämnar skolan vid sommaren: Om de har persiska tecken klistrade på tangentbordet, skall dessa datorer sparas till nya persisktalande på i höst. Detta istället för att ta bort tecknen som är rätt så dyra (besked från Maryam Mousavi 170512).

Vi hanterar 2014- och 2015-datorerna, ca 30 st i antal, på samma sätt som övriga IM-datorer. Om de är i okej skick behålls de inför hösten.

 • Vi använder en excelfil vid namn Återlämnade IM-datorer 2018 (här kopplar vi samman en elev med en dator)
 • En kontroll görs av datorn vid återlämningen. Dokument för detta finns i Mediateket.
 • Vaktmästaren tillhandahåller flyttlådor för hantering av namnade datorer.

Antal stationer

 1. Om eleven har böcker och miniräknare att lämna tillbaka gör hen detta först, innan datoråterlämningen. Det finns en återlämningsautomat för detta. [1 personal behöver vara behjälplig i lokalen vid eventuella frågor]
 2. Rengöring: Eleven rengör datorn med sprej och papper. Eleven startar därefter datorn och tar med den (och laddare) till station 2.
 3. Datorkontroll. IT-personal kontrollerar datorns funktion och utseende (dokument fylls i). [3 personer]
 4. Avtal
  • Personal fyller i namn, klass samt datorns IT-nummer i dokumentet ”Återlämnade IM-datorer 2018″ (IT-nummer hämtas från datorn eller IT-personalens dokument). Avtalet tas fram och lämnas till mediatekspersonalen tillsammans med datorn. [En-två personal]
 5. Infodisken
  • Återlämning av datorn samt IT-personalens dokument till Mediatekets personal. Datorn återlämnas i systemet. Eleven kan här kontrollera om alla lånade medier är återlämnade. Elevens avtal återlämnas till eleven. Att eleven nu har originalavtalet är ett kvitto på återlämningen. [Två personer, varav en från Mediateket]
  • Datorn läggs i avsedd låda
   • numrerade lådor för datorer som skall lånas till samma elev till hösten (2016-2017),
   • onumrerade lådor för datorer som skall ominstalleras (2016),
   • onumrerade lådor för datorer som skall skickas åter till datorföretaget (2014-2015).
   • onumrerad låda för datorer som skall skrotas (2014-2016)

Dokument för IM-elever

För personal (5-14 juni)

Ärenden som behöver åtgärdas före återlämningsdagen:

 1. Nya blanketter för utköp
 2. Lådor för återlämnade datorer

5 juni kl 10-12

 • Infodisken: 1 mediatekspersonal – Carin
 • Allmän koll samt återlämningsautomaten: 1 personal – Peter
 • Datorkontroll vid återlämning: 1 IT-personal – Michael Östlundh
 • Kortbetalningar: 1 personal – Karin Torsborn (på plats i expeditionen)
 • Ta fram avtalen: 1 personal – Anneli Lidberg

12 juni kl 10-12

 • Infodisken: 1 mediatekspersonal – Carin
 • Allmän koll samt återlämningsautomaten: 1 personal – Peter
 • Datorkontroll vid återlämning: 1 IT-personal – Michael Östlundh (ev även Annika Johansson)
 • Kortbetalningar: 1 personal – Ewa Goliat (på plats i expeditionen)
 • Ta fram avtalen: 1 personal – Annika Johansson (eller Peter Rydén, om Annika istället sitter vid datorkontroll)

14 juni kl 08-12

 • Infodisken: 1 mediatekspersonal och 1 personal – Carin samt Magnus Persson
 • Allmän koll samt återlämningsautomaten: 1 personal – Marie Fherm
 • 1 personal för allmän koll samt återlämningsautomaten – Ewa Goliat
 • 2-3 IT-personal (backup kan ju behövas vid anstormning) – Peter Rydén + Christian Jonsson + Martin Brandhill
 • Ta fram avtalen: 1 personal – Karin Torsborn kl 8-10, Annika Johansson kl 10-12