Öppna lärresurser

Öppna lärresurser

Öppna lärresurser, alltså att få möjlighet att lyssna till lektioner gratis eller att ladda ner ofta mycket bra material om alla möjliga ämnen, är något som blir allt större. Det mesta av materialet är på engelska, men vad skall man annars begära – svenskan är ju inte ett särskilt språk. På svenska finns ju som bekant uppsatser från högskolor och universitet men en av de främsta engelskspråkiga resursdatabaserna är Open Educational Resources (sök på nivån ”Secondary level” som omfattar högstadiet och gymnasiet). Academic Earth ägs av flera större amerikanska universitet och de har mängder av fritt tillgängligt material som gör att man kan ta kurser vid exempelvis Yale, Oxford och Berkeley. Brittiska Open Learn har mestadels textmaterial, men det är bra material och går att använda som stöd i undervisningen.

Youtube har även en särskild utbildningsdel, men man kan hitta mer på andra ställen av Youtube (bara man tar sig tiden att leta…).

Sidan uppdaterad och länkarna kontrollerade 2019-06-07.