Fjärrlån

- lån från andra bibliotek -

Du kan självklart fjärrlåna böcker från bibliotek runtom i hela landet och detta kostar inget för dig som studerar eller arbetar vid Tingsholmsgymnasiet. Det är alltid fjärrlånebiblioteket som bestämmer kring lånetid, etc, som exempel kan nämnas att högskolebibliotek ofta lånar ut sina böcker i max 6 månader, men att de bara kan garantera några veckor. Ett annat exempel är Göteborgs stadsbibliotek som har treveckorslån på sina böcker, men ofta har en av dessa veckor redan gått när vi får boken…

Vi från biblioteket försöker att låna om fjärrlåneböckerna fortlöpande, så länge som ni inte återlämnar dem, men om det inte fungerar får ni ett personligt e-brev som säger något i stilen med att ”tyvärr måste boken nu lämnas tillbaka”. Skulle ni inte lämna tillbaka boken i tid kan det hända att fjärrlånebiblioteket skickar en räkning – denna är du i så fall tvungen att betala oavsett om boken sedan lämnas in eller inte. Räkningen kan vara på allt från 200 kronor till 4000 kronor.

Om du vill avbeställa ditt lån – meddela oss så snart som möjligt.

När det gäller lån av kurslitteratur kan det vara bra att veta:

> Var ute i god tid, det kan dröja innan lånet kommer eftersom det är stor efterfrågan på kurslitteratur.

> Det kan vara svårt att få omlån.

OBS! Vi fjärrlånar inte:

> Böcker som vi själva har, även om det är kö.

> Nyutkommen skönlitteratur och kurslitteratur

> Ljudböcker

> Filmer

Fjärrlånens process

  1. Förfrågan: Vi frågar andra bibliotek om de kan låna ut boken till oss. Om de säger okej skickas bara boken till oss utan att vi får något meddelande om det. Normalt sett får vi boken inom 10 vardagar. Då får ni e-post till er skol-e-postadress.
  2. Har ni inte hört något på 10 dagar så pratar ni med oss i mediateket. Det kan vara så att det andra biblioteket har nekat oss lånet.
  3. Normal utlåningstid varierar stort (från 2 veckor till 6 månader) och böckerna lånas alltid ut som ett öppet lån (detta betyder att det andra biblioteket kan dra tillbaka böckerna när som helst).
  4. Vi lånar fortlöpande om böckerna åt er, så när ni får automatiskt utskickade e-brev från vårt Mediatek kan ni bortse från dem. Först när ni får ett mer personligt skrivet e-brev måste ni lämna tillbaka böckerna skyndsamt.
  5. Det är alltid låntagarens ansvar att hålla koll på sin e-post. Om boken inte återlämnas i tid så kan det andra biblioteket hinna skicka en räkning. Denna räkning får låntagaren betala, detta oavsett om boken kommer tillbaka.