Att låna material

- grundtankar -

Att låna böcker och annat material (såsom miniräknare och datorer, men här nedanför skriver vi bara böcker) innebär ett visst ansvar. Det grundläggande är att du är varsam om lånade böcker och att du lämnar tillbaka dem i rätt tid. Om du inte gör detta får du räkna med att betala det som saknas eller är skadat. Men alla som sköter sina lån bidrar till att upprätthålla det fria biblioteksväsendet så att alla fortsatt får fri tillgång till böcker.

Så här går det till:

  1. Böcker lånas. Varje bok har sin unika streckkod.
    • Låntagaren behöver ha koll på just sina böcker. Förslagsvis skriver du ditt namn på insidan av boken eller sätter en klisterlapp på miniräknaren.
    • Innan återlämning suddar du ut ditt namn och ser till att ex miniräknare är ren.
  2. Vid lånetidens slut lämnas böckerna tillbaka, oftast i Mediatekets återlämningsautomat.
    • Har du nu haft koll på sina egna böcker är det inga problem. Men om du istället har blandat ihop sina böcker med någon annan och därmed lämnar tillbaka den andres bok, behöver du lita på att den andre lämnar tillbaka din bok. Om detta inte görs riskerar du att få en räkning på kostnaden.

Ofta ställda frågor

Jag lämnade tillbaka boken och ändå får jag en räkning?

Det troliga är att du bytt bok med någon annan, eller att du missat att skanna den vid återlämningen. Kolla med klasskamrater om det var en bok som fler hade. Kolla därefter ett par extra gånger på de ställen där du brukar ha dina grejer. Om du inte hittar den ändå kan vi gå igenom de återlämnade böckerna för att se om den ligger där. Det sista tar väldigt lång tid, så det brukar vi kolla först när en ny utlåning har skett.

Borde ni inte ha bättre rutiner?

Vi tar gärna emot tips om hur vi kan förändra våra rutiner, men grunden är att låntagaren måste ha koll på just sina lånade böcker. Om vi skulle ha mer noggrann koll på vilkas böcker som lämnas in skulle det krävas mycket mer resurser, när ansvaret egentligen ligger på låntagaren. Vi ansvarar dock för att varje bok har sin unika kod och därmed är spårningsbar till en viss låntagare.