Det resande demokratilabbet

Det resande demokratilabbet

I utställningen Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som under ett år ska visas på ett 30-tal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum där ungdomar får insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll.

Syftet med projektet är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt.

Utställningen identifierar de tekniker propagandisten använder och hur propagandan paketeras för att nå så många som möjligt. Detta leder oss in på förutsättningarna som gör att unga individer riskerar att svälja propaganda och vinklad information alldeles för lätt, samtidigt som vi fördjupar oss i hur ungdomarna kan utveckla kunskapen att genomskåda den.

Mer bakgrundsmaterial: Det resande demokratilabbet. Mina Dennert kommer att föreläsa för samhällsprogrammets elever torsdag kl 13-15 i vecka 45. Andra klasser är välkomna efter anmälan (först till kvarn) till mediatek@ulricehamn.se . Mina Dennert är journalist och grundare av nätverket #jagärhär som har inspirerat hundratusentals människor över hela Europa att ta upp kampen för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Genom facebookgrupperna med samma namn motverkar de falska nyheter, alternativa fakta, samt hatiska och kränkande kommentarer på nätet. #jagärhär tar avstamp i den demokratiska frågeställningen om vem som har möjlighet att uttrycka sig på nätet. Kampen om yttrandefriheten mot det politiska näthatet hänger ihop med begrepp som propaganda, filterbubblor och faktaresistens. Mina Dennert har vunnit en stor mängd priser för sitt arbete. #jagärhär vann Rättviseförmedlingens Rättvisepris, Årets Samhällsaktör, Faktumgalans pris för Årets integration 2016, samt Årets initiativ 2017. Mina Dennert vann även Anna Lindh-priset 2017.

Utställningen blir en språngbräda in i Statens medieråds metodmaterial för högstadie- och gymnasieskolan: Propaganda och bilders makt.

Nationell utställning som presenteras av Arbetets museum. Kommer till Tingsholmsgymnasiet den 4-29/11 2019.

Klasser från högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen är välkomna att boka in sig för att besöka utställningen.

4-29 november 2019