MIK

Här nedan finns några förslag på lektioner inom området Medie- och informationskunskap. Vi anpassar lektionerna i samråd med lärare så var alltid ute i god tid för att planera detta, så syr vi ihop det som är bäst för just er klass.

Informationssökning + upphovsrätt

  • Sökord, ämnesord, boolesk logik
  • Formulera och fokusera din sökning
  • Sökning på webben
  • Sökning i vetenskapliga databaser
  • Copyright, upphovsrätt och plagiering
  • Poster och träfflistor
  • Källverifiering

Grundläggande källkritik

Detta kursupplägg passar bäst för årskurs 1 och målet är självfallet att alla ettor skall få ta del av detta. Vi går igenom grunderna för källkritik som metod och hur man kan använda det när man söker information via olika medier. Vi går särskilt igenom källkritiskt tänkande på nätet, hur algoritmer fungerar och vad en filterbubbla är. Eleverna får också delta i några källkritiska övningar.

Tematiskt samarbete

Bibliotekarie och lärare samarbetar kring ett valfritt tema eller ämne och kombinerar sina kompetenser för ökad måluppfyllelse för eleverna. Ett tematiskt samarbete kan innebära kortare insatser under ett par lektioner upp till en hel kurs. Bibliotekarierna arbetar pedagogiskt utifrån ISP och Guided Inquiry vilket kräver viss framförhållning så var gärna ute i god tid med din förfrågan om samarbete.

Fotografera till Wikipedia

Detta lektionsupplägg handlar om att med tydliga och väl avvägda fotografier visa erhållna kunskaper i fotografering, samtidigt som man med dessa bilder stärker Wikimedia med bra bilder på olika byggnader och företeelser i vår närhet. Hela lektionsupplägget hittar ni på en särskild sida.

Encyclopediae Britannica + NE

Ämne: En snabb inblick i Encyclopedia Britannica och Nationalencyklopedin.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Global Issues in Context

Ämne: Global issues in context – en databas för hela skolan. Ger redskap att förstärka undervisningen.

Tid: 20 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Arkiv Digital – lås upp nycklarna till din släktforskning!

Ämne: Arkiv Digital – en av skolans databaser för släktforskning. Mest för eget intresse.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Granska digitala bilder

Vi går igenom vanliga sätt att granska digitala bilder, för att bättre kunna betrakta dem källkritiskt. Ex sökning via Google Images och TinEye, samt kollar bilddatan hos tjänster såsom Jeffrey's Exif Viewer.

Kan bli en kortare föreläsning eller en längre med en workshop.