Läs- och skrivkunskap

Här nedan finns några förslag på lektioner inom området Läs- och skrivkunskap. Vi anpassar lektionerna i samråd med lärare så var alltid ute i god tid för att planera detta, så syr vi ihop det som är bäst för just er klass.

Bokprat

  • Svenska
  • Engelska
  • Genre/epok
  • Tema

Lättlästa böcker i olika nivåer

Ämne: En introduktion till hur vi jobbar med lättlästa böcker på Mediatek Tingsholm - ger dig redskap att stötta eleverna på nya sätt.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Hitta barnböcker i Inläsningstjänst

För de nyanlända är språket en viktig väg in i samhället. Med hjälp av att lyssna på barnböcker och samtidigt läsa dem, har språkutvecklingen lättare att få fart. I Inläsningstjänst finns barnböcker med fulltext.

Denna introduktion kan med fördel ges till lärare men även direkt till enskilda elever.

Tid: 10 minuter