Akademisk introduktion

Här nedan finns några förslag på lektioner inom området Akademisk introduktion. Vi anpassar lektionerna i samråd med lärare så var alltid ute i god tid för att planera detta, så syr vi ihop det som är bäst för just er klass.

Dokumentation och rapport

Vi vänder oss speciellt till de yrkesförberedande nationella programmen med föreläsning samt workshop om dokumentation och rapportskrivande. Då vi anpassar föreläsning och övningar efter program i samråd med lärare vill vi gärna att ni kontaktar oss i god tid för förberedelser.

Gymnasiearbetet

Vi vänder oss speciellt till de högskoleförberedande nationella programmen med föreläsning och workshop om att skriva gymnasiearbetet. Kan med fördel kombineras med föreläsningen om referat och källor och föreläsningen om forskning och vetenskapliga teorier där vi går på dessa ämnen mer på djupet.

 • Planera arbetet
 • Tidsåtgång
 • Vetenskapligt skrivande
 • Strukturen hos en vetenskaplig uppsats
 • Metod och teori
 • ISP
 • Frågeställning
 • Referenshanteringssystem
 • Källor och referat
 • Boka en bibliotekarie

Referat och källor

 • Varför är det viktigt att ange källor
 • Plagiat
 • Vetenskaplighet - öppen för granskning och verifierbar
 • Källhänvisningen
 • Källförteckningen
 • Olika källhänvisningssystem: Harvard, Oxford & APA
 • Referatmarkörer och citat
 • Olika källor - olika källhänvisningsmetoder
 • Övningar
 • Boka en bibliotekarie

Skapa källförteckning med smarta verktyg

Ämne: En introduktion till hur du via smarta verktyg online kan skapa en källförteckning. Ta med bra exempel på exempelvis bokkällor och gärna din dator.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Vetenskapliga artiklar med Open Access

Ämne: En kort introduktion till hur du hittar vetenskapliga artiklar med Open Access - alltså artiklar som är gratis tillgängliga. Ha med din dator. För per

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Hitta vetenskapliga medicinska artiklar

Ämne: En kort introduktion till hur du hittar vetenskapliga medicinska artiklar med exempelvis Open Access. Ha med din dator. För personal eller elever.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén