Lektionsutbud

Kunskapsprogression för att stödja elevernas måluppfyllelse

Här kan du som lärare välja fritt bland Mediatekets lektionsutbud för att skapa en kunskapsprogression i samarbete med Mediateket som är anpassad efter just din klass behov.

 • Mediateksintroduktion
 • Bibliotekskunskap
 • E-böcker
 • Book-IT för nyanställda bibliotekarier

 • Bokprat
 • Lättlästa böcker i olika nivåer
 • Hitta barnböcker i Inläsningstjänst

 • Informationssökning + upphovsrätt
 • Grundläggande källkritik
 • Tematiskt samarbete
 • Fotografera till Wikipedia
 • Encyclopediae Britannica + NE
 • Global Issues in Context
 • Arkiv Digital - lås upp nycklarna till din släktforskning!
 • Det resande demokratilabbet - utställning hösten 2019 (se mer under utställningar)

 • Dokumentation och rapport (yrkesförberedande)
 • Gymnasiearbetet (högskoleförberedande)
 • Referat och källor
 • Skapa källförteckning med smarta verktyg
 • Vetenskapliga artiklar med Open Access
 • Hitta vetenskapliga medicinska artiklar

 • Det resande demokratilabbet - nationell utställning hösten 2019
 • Leve demokratin (utställning från Levande historia)
 • Flickor i konflikt (utställning från FN)

Mediatekets metoder