200228: GYAR med TE18

Informationssökning inför Gymnasiearbetet

bit.ly/medting-200228

GYAR-rummet och andra resurser

 • Fokus på Vetenskaplighet och Språkbruk. Varför är vetenskaplighet viktigt i ett gymnasiearbete? Vilka knep kan jag använda mig av för att ge arbetet en mer akademisk prägel? Vilka språkregler gäller?
  • Frasbanken får du tips om hur du skall skriva mer vetenskapligt.
 • Vi går även in på lämpliga databaser och andra källor. Detta behövs för att hitta material kring ditt ämnesval för gymnasiearbetet.

Gå med i GYAR-rummet på Classroom med koden mxmddho .

Längre ner i rummet finner du länken till TE-mappen där du hittar wordmallen för GYAR. Om du vill skriva i Google Drive finns det mappar även för det - de står som länkar i flödet.

Skapa loggbok för din process!

Booleska sökoperatorer

Använd gärna sökoperatorer för att göra era sökningar bättre. Läs mer här.

Verktyg för källhänvisning

Zotero - spara alla dina källor (från webben, böcker, etc) på Zbib.org. (Läs mer om hur du arbetar med Zotero)

Skapa källhänvisning manuellt? Allt du behöver veta om skolans version av Oxford hittar du här. Det bästa är att ni lär er det själva från grunden - det blir lättare att förstå då, och ni lär er inför högskolan.

Gör detta under lektionen:

 1. Installera Unpaywall som ett tillägg i din webbläsare
 2. Gå till Zbib.org och spara länken bland dina favoriter.
  • Testa funktionen genom att kopiera länken i sökfönstret (zbib.org) och lägga in den i rutan och klicka på Cite.
  • Under Bibliography väljer du sedan The University of South Wales; Oxford (motsvarar vår Oxford) som modell för källhänvisningarna. Motsvarigheten för vår Harvard är American Psychological Association.

Första koll

Det som vi först kollar på är, föga förvånande, Google. Det är ju ändå dit som de flesta går för en första sökning. Men jag skulle då hellre rekommendera DuckDuckGo som fungerar precis som Google, med ett undantag – de spårar inte användarna. Googles spårning gör att de hela tiden ger oss det material som de (på grund av hur du tidigare sökt) tror att du vill ha. Väldigt smart, helt klart, men du kanske missar det du faktiskt behöver istället? Både DuckDuckGo och Google har annonser, så där skiljer de sig inte åt, men själva sökresultatet blir väldigt olika.

Använd sökmotorerna främst för att hitta rätt sökord. Detta särskilt om du behöver hitta material på engelska – utan de rätta sökorden kan det vara nästintill omöjligt att hitta rätt i flera av databaserna. Ta fram några artiklar som behandlar området på ett vetenskapligt sätt (söker du material om brunbjörnens framväxt i Sverige kanske du därför hoppar över Mimers Brunn eller en sida som berättar om hur gulliga brunbjörnarna är). Sökorden bär du med dig i kommande sökningar.

> Tips om Google-sökningar

 • Nationalencyklopedin (NE) tittar vi på härnäst. Genom skolans avtal med NE så kan ni själva skapa ett personligt konto (detta gör ni från en av våra datorer i Mediateket) så att ni får tillgång till uppslagsverket även hemifrån eller från appen. NE har ofta väldigt bra artiklar om olika ämnen och här kan man definitivt säga att du hittar bra sökord (på svenska, dock) för dina vidare sökningar.
 • Wikipedia är nästa stopp på resan. Även här tar du med dig vettiga sökord. Hitta artiklar på svenska och gå över till deras engelskspråkiga motsvarighet. De engelskspråkiga sidorna innehåller ofta mer material om generella ämnen, men kvaliteten kan ofta variera i hög grad. Du bör i alla sammanhang tänka källkritiskt, men på Wikipedia och andra mer fria webbplatser gäller detta i ännu högre grad.

Gå djupare

Bland de databaser som vi har eller brukar länka till kommer vi nu att presentera de flesta som är värda något. Så häng med – det här är mycket som presenteras på mycket kort tid!

Global issues in context

Global issues in context (om ni går via Mediatekets rum på Classroom får ni med er en inloggning som ni behöver ha för att kunna få tillgång till allt som databasen erbjuder) är en databas (mer samhällsvetenskaplig) som är riktigt bra – helt klart den bästa databasen för mindre arbeten på gymnasiet och ett ovärderligt stöd i Gymnasiearbetet.

Global issues in context är en databas som är helt fullspäckad med material ur dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga magasin & uppsatser samt statistik. Du hittar hundratals portaler under 8 huvudområden, portaler om jordbävningen i Japan, medicinska frågor, Abort, AIDS, djurens rättigheter, terrorism, ungdomar & teknologi, och sååå mycket mer.

> Läs mer om hur man söker i Global issues in context

Böcker

Utifrån vad du nu fått reda på så är det dags att försöka hitta skriftligt material. Genom sökningar i databaser och på webben kan ni ha hittat böcker som är bra att ha – vi kan försöka fjärrlåna dessa.

Men ni behöver också söka på exempelvis Libris för att hitta mer material. De böcker som finns på flera bibliotek runtom i landet går oftast att fjärrlåna. Använd sökorden ni skaffat fram och leta efter de böcker som ni tror skulle kunna hjälpa er.

> Läs mer om fjärrlån


Vetenskapliga källor

Vetenskapliga källor inom det naturvetenskapliga fackområdet.

DOAJ – Directory of open access journals – internationell fri databas med 9000 vetenskapliga tidskrifter och över 1 miljon artiklar. Här finns allt från korta referat till ingående beskrivningar om aktuell forskning inom de flesta områden. Språket är engelska.

ERIC - Hitta en artikel (många är tillgängliga gratis, men mycket kostar). När du är framme på den låsta artikeln kan du använda dig av tillägg till Chrome som möjligen kan hitta upplåsta versioner av samma artikel (Läs mer här)

Swepub är en källa för vetenskapliga publicerade verk vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du söka avhandlingar, artiklar, etc.

Uppsatser.se är en otrolig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer finns med. Uppsatserna är normalt sett godkända som källa, då de är hårt granskade, och är ett bra komplement till böcker och databaser och de kan dessutom ge uppslag till vad ni skall skriva om. Självklart skall ni själva alltid granska ert material källkritiskt, men att använda sig av uppsatser.se brukar vara en god hjälp. Glöm inte att kolla vilka källor som författarna har använt – har de ändå gjort en bra utgallring av material vore det ju dumt av er att inte utnyttja det, eller? Det som verkar bra kan vi fjärrlåna, om vi inte har materialet här.

Diva - som Uppsatser.se fast större och bredare. Glöm inte att klicka på "Endast dokument med fulltext i DiVA" för att exkludera referat. När du gjort en sökning kan du specificera på ett visst ämne (ex Juridik) för att snäva av. Hitta titlar som knyter an till det du skall skriva om och gå vidare i dessa dokument för att ögna genom materialet (kika i innehållsförteckning och rubriker) och hitta bra källmaterial (i källförteckningen).

Core - 133 miljoner (sic!) artiklar, med goda möjligheter till avancerad sökning. Materialet är är Open Access, vilket betyder att det är fritt tillgängligt.

forskning.se – svenskspråkig och omfattande webbplats om aktuell forskning.

> Fler vetenskapliga källor

Andra källor

Kolla in länkarna på vår Teknik-sida.

ScienceX - daglig nyhetssajt för vetenskap, medicin och teknologi.

Viktiga personer

Ofta kan det vara smart, särskilt i samhälls- och naturvetenskapligt orienterade ämnen, att kontakta nyckelpersoner som är experter på just detta ämne. Kolla med universiteten om vilka som kan området, kanske kan dina tidigare bokuppslag ge tips på bra personer som ni kan få hjälp av. När ni e-postar eller ringer dem – var koncis (försök alltså att hålla dig till ämnet på ett kortfattat sätt) och artig – tänk på att du är representant inte bara för vårt gymnasium utan för gymnasieungdomar generellt

Tidningskällor

Självklart kan man även använda sig av dagstidningar om det är ett relativt aktuellt ämne (tips: Pressreader / Mediearkivet). Du hittar dem i Mediatekets rum på Google Classroom. Pressreader innehåller mer än 7000 dagstidningar och magasin från hela världen (däribland ett tjugotal av de största svenska) och Mediearkivet innehåller en mängd svenska dagstidningar.

Dagens Nyheter för de senaste 160 åren - vi har inloggning till att få del av Dagens Nyheters hela historia. Du hittar inloggningsuppgifter vid infodisken i Mediateket.

Viktigt att ha med sig

Spara källorna

Alla källor du hittar - skriv ner dem noggrant i en loggbok, så att du kan hitta dem igen. Hemsidor kan ändra sig och materialet kan även tas bort - spara därför alla webbkällor som en pdf-kopia på din Google Drive.

Boka en bibliotekarie

Boka tid med Peter i Mediateket för att få hjälp direkt kopplat till er egen process. 15 minuter kan hjälpa mycket.