191024: Uppföljning på uppgift i FÖRFÖR01 (EK19)

bit.ly/medting-191024

Saker vi sett

Avpersonifiering

 • “Jag håller med”, “jag” skall bort. Man skall inte ha egna åsikter. Tolkning av materialet (i ert fall webbplatser och föredrag av/intervjuer med ICAs personal) är okej men det skall vara baserat på resultatet och bakgrunden (där materialet finns), arbetet skall vara avpersonifierat och skall stå på sina egna ben.

Talspråk

 • Ord som "typ" och "liksom" är talspråk och skall inte finnas med. Ofta går det bra att bara stryka ordet.

Bilder i arbetet

Bilder i arbetet behöver vara dina egna eller bilder som du har rätt att använda.

Bilder på framsidan

Bilder på framsidan är bra i marknadsföringssyfte, exempelvis om det handlar om en affärsplan. I en akademisk rapport skall det dock normalt sett inte vara bilder på framsidan.

Källförteckning

 • Källförteckningen skall innehålla allt det som läsaren behöver för att hitta fram till rätt källa. Bara en länk fungerar inte, för länkar kan ändras, men om man utöver länken har författare/organisation, titel på källan, etc, går den att hitta även om den flyttat (och ibland även om sidan tagits bort).
 • Vi har våra egna instruktioner om hur man skapar en källförteckning. Det är alltid vettigt att lära sig det från grunden, för då lär man sig det för livet. På högskolan kommer det oavsett krävas av dig att du kan lära dig att göra en källförteckning och källhänvisa rätt i arbetet.
 • Balans 1-boken får exempelvis följande rad i källförteckningen:
  • Cleland, Inger och Hurtigh, Helén. Balans 1 Företagsekonomi Fakta. Malmö: Gleerup, 2016.
 • Sidan https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/ får följande rad:
  • ICA Gruppen. Om ICA Gruppen. https://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/#!/ (Hämtad 2019-10-24), 2019.
 • För den late finns det verktyg som effektiviserar detta. Det fungerar för många källor men inte allt. Länkar, böcker och artiklar fungerar dock utan några större problem. Verktyget heter Zotero.
  • I ett av de inlämnade arbetena var det tydligt att det hade tänkts till och att Zotero verkar ha använts - bra där!

Källhänvisning inne i arbetet

 • Inne i arbetet gör du en kortare hänvisning till källförteckningen. Det kan då räcka med Cleland 2016, sid 205 för att läsaren skall hitta fram till källan som har första ordet Cleland och årtalet 2016. Likaså med med ICA Gruppen 2019 för att hänvisa till Källförteckningens rad om ICA Gruppen. Sidhänvisningen skriver man bara om det behövs (alltså normalt inte på webbplatser) och då endast i källhänvisningen.
 • Finns det exempelvis flera hänvisningar till olika sidor på ICA-gruppens webbplats behöver du sära på dem i först källförteckningen och självklart även i källhänvisningen inne i arbetet. Det vanligaste är att man istället för årtalet 2019 skriver 2019a, 2019b, etc.
 • Om du använder Oxford så skall källhänvisningar finnas på varje stycke och varje ny faktauppgift, som en fotnot. Med Harvard är det samma sak fast då inom parentes.
 • Om det saknas källhänvisningar så räknas det du skrivit som eget påhitt, vilket sänker betyget på arbetet.

Bra allmänna resurser

Zotero - spara alla dina källor (från webben, böcker, etc) på Zbib.org. (Läs mer om hur du arbetar med Zotero)

Unpaywall - Verktyg för att hitta artiklar med Open Access, bland annat ett tillägg till Google Chrome som hittar öppna versioner.

Frasbanken - tips på formuleringar som man kan använda i en rapport så att det ser snyggare och mer akademiskt ut.

Spara källorna

Alla källor du hittar - skriv ner dem noggrant i en loggbok, så att du kan hitta dem igen. Hemsidor kan ändra sig och materialet kan även tas bort - spara därför alla webbkällor som en pdf-kopia på din Google Drive.

Gör detta under lektionen:

 1. Installera Unpaywall som ett tillägg i din webbläsare - detta har ni redan gjort vid den förra lektionen, men för den som glömt är länken här.
 2. Gå till Zbib.org och spara länken bland dina favoriter.
  • Testa funktionen genom att kopiera länken i sökfönstret (zbib.org) och lägga in den i rutan och klicka på Cite.
  • Under Bibliography väljer du sedan American Psychological Association (motsvarar vår Harvard) som modell för källhänvisningarna, alternativt motsvarigheten för vår Oxford som är The University of South Wales: Oxford. De är inte helt exakt som skolans motsvarighet, men tillräckligt nära.
 3. Gå till Frasbanken och spara länken bland dina favoriter.

Viktigt att ha med sig

Spara källorna

Alla källor du hittar - skriv ner dem noggrant i en loggbok, så att du kan hitta dem igen. Hemsidor kan ändra sig och materialet kan även tas bort - spara därför alla webbkällor som en pdf-kopia på din Google Drive.

Boka en bibliotekarie

Boka tid med Peter i Mediateket för att få hjälp direkt kopplat till er egen process. 15 minuter kan hjälpa mycket.