190517: Källor om språk (SA17)

Idag skall vi titta på källor kring språkförhållanden i Norden, där ni skall hålla ett tal som går in under temat.

Förslag till teser

För er som vill hitta andra källor

Som med all sökning behöver du ha rätt sökord. När du söker kommer du kanske att hitta fler eller bättre sökord som du kan använda dig av - se till att skriva ner dessa, så att det blir lättare att söka och du glömmer inte heller bort dessa. En loggbok (kort sagt, ett anteckningsblock på papper eller ex Google Drive) är alltid viktigt att ha med sig - där skriver du ner idéer, sökord, sökningar, vad du hittat och var någonstans, etc. Det är jättebra att ha detta att gå tillbaka till.

En enkel googling på exempelvis minoritetsspråk kriterier ger en länk till Institutet för språk och folkminnen där de kortfattat förklarar vad minoritetsspråk är i Sverige, vilka grunder det är och om fler språk kan tänkas få minoritetsspråksstatus. (Källkritisk anmärkning: Längst ner på sidan i länken hittar du mer om vad Institutet för språk och folkminnen är - kolla där om det verkar vettigt och om man kan lita på informationen).

Wikipedia är nästa stopp på resan. Även här tar du med dig vettiga sökord. Vettiga artiklar att starta på skulle kunna vara Minoritetsspråk och Minoritetsspråk i Sverige. Hitta artiklar på svenska och gå över till deras engelskspråkiga motsvarighet. Redan där får du möjliga översättningar av de svenska sökorden genom att se vad engelska Wikipedia kallar ämnet. De engelskspråkiga sidorna innehåller ofta mer material om generella ämnen, men kvaliteten kan variera i hög grad. Du bör i alla sammanhang tänka källkritiskt, men på Wikipedia och andra mer fria webbplatser gäller detta i ännu högre grad. Kolla även källorna som används på de svenska artiklarna - här finns flera vägar till underlag för ditt tal.

Vetenskapliga källor

Open Access-material

Nedanstående material är Open Access, vilket betyder att materialet är fritt tillgängligt.

Core (eng)- 133 miljoner artiklar, med goda möjligheter till avancerad sökning.

Paperity (eng) - Närmare 2 miljoner artiklar, samarbetar med Ebsco och tar inte in allt. De gör ett urval. En del avgränsningsmöjligheter.

Eric (eng) - Databasen Eric är en som kostar, men söker ni i den via denna länk får ni upp allt material som är fritt tillgängligt. Oerhört bra resurs. Glöm inte att använda de booleska sökoperatorerna (länk här ovan) för att söka här.

Övriga

DOAJ – Directory of open access journals (eng) – internationell fri databas med 9000 vetenskapliga tidskrifter och över 1 miljon artiklar. Här finns allt från korta referat till ingående beskrivningar om aktuell forskning inom de flesta områden. Språket är engelska.

Swepub (sve/eng) är en källa för vetenskapliga publicerade verk vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du söka avhandlingar, artiklar, etc.

Uppsatser.se (sve) är en otrolig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer finns med. Uppsatserna är normalt sett godkända som källa, då de är hårt granskade, och är ett bra komplement till böcker och databaser och de kan dessutom ge uppslag till vad ni skall skriva om. Självklart skall ni själva alltid granska ert material källkritiskt, men att använda sig av uppsatser.se brukar vara en god hjälp. Glöm inte att kolla vilka källor som författarna har använt – har de ändå gjort en bra utgallring av material vore det ju dumt av er att inte utnyttja det, eller? Det som verkar bra kan vi fjärrlåna, om vi inte har materialet här.

Diva (sve) - som Uppsatser.se fast större och bredare. Glöm inte att klicka på "Endast dokument med fulltext i DiVA" för att exkludera referat. När du gjort en sökning kan du specificera på ett visst ämne (ex Juridik) för att snäva av. Hitta titlar som knyter an till det du skall skriva om och gå vidare i dessa dokument för att ögna genom materialet (kika i innehållsförteckning och rubriker) och hitta bra källmaterial (i källförteckningen).

Fler länkar kring språk och svenska i synnerhet

> Mer kring vetenskapliga källor

Böcker

Utifrån vad du nu fått reda på så är det dags att försöka hitta skriftligt material. Genom sökningar i databaser och på webben kan ni ha hittat böcker som är bra att ha – kolla om vi har böckerna på något av biblioteken i Ulricehamn.