181126: Vetenskapliga artiklar och Open Access

Vetenskapliga artiklar

Idag skall vi förevisa bra källor och verktyg när ni letar vetenskapligt material.

Open Access

Open Access är de artiklar som är tillgängliga helt öppet utan att man behöver betala för dem. Ofta kan databaser ha material som man får betala för, när samma artikel (eller en alternativ version) finns gratis på en annan plats. När du är framme på en låst artikel kan du använda dig av tillägg till Chrome som möjligen kan hitta upplåsta versioner av samma artikel (Läs mer här)

Global Issues in context

Bland de databaser som vi har eller brukar länka till kommer vi nu att presentera de flesta som är värda något. Så häng med – det här är mycket som presenteras på mycket kort tid!

Global issues in context

Global issues in context (om ni går via Mediatekets rum på Classroom får ni med er en inloggning som ni behöver ha för att kunna få tillgång till allt som databasen erbjuder) är en databas (mer samhällsvetenskaplig) som är riktigt bra – helt klart den bästa databasen för mindre arbeten på gymnasiet och ett ovärderligt stöd i Gymnasiearbetet.

Global issues in context är en databas som är helt fullspäckad med material ur dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga magasin & uppsatser samt statistik. Du hittar hundratals portaler under 8 huvudområden, portaler om jordbävningen i Japan, Wikileaks, Abort, Jasminrevolutionen i Tunisien, djurens rättigheter, terrorism, ungdomar & teknologi, och sååå mycket mer.

> Läs mer om hur man söker i Global issues in context

Vetenskapliga källor

> Booleska sökoperatorer

Engelskspråkiga källor

DOAJ – Directory of open access journals – internationell fri databas med 9000 vetenskapliga tidskrifter och över 1 miljon artiklar. Här finns allt från korta referat till ingående beskrivningar om aktuell forskning inom de flesta områden. Språket är engelska.

ERIC - Hitta en artikel (många är tillgängliga gratis, men mycket kostar). Om du ramlar på en artikel som är låst kan du använda Chrometilläggen som vi berättade om under Open Access här ovan.

Core - 133 miljoner (sic!) artiklar, med goda möjligheter till avancerad sökning. Materialet är är Open Access, vilket betyder att det är fritt tillgängligt.

Svenskspråkiga källor (även med material på engelska)

Swepub är en källa för vetenskapliga publicerade verk vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du söka avhandlingar, artiklar, etc.

Uppsatser.se är en otrolig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer finns med. Uppsatserna är normalt sett godkända som källa, då de är hårt granskade, och är ett bra komplement till böcker och databaser och de kan dessutom ge uppslag till vad ni skall skriva om. Självklart skall ni själva alltid granska ert material källkritiskt, men att använda sig av uppsatser.se brukar vara en god hjälp. Glöm inte att kolla vilka källor som författarna har använt – har de ändå gjort en bra utgallring av material vore det ju dumt av er att inte utnyttja det, eller? Det som verkar bra kan vi fjärrlåna, om vi inte har materialet här.

Diva - som Uppsatser.se fast större och bredare. Glöm inte att klicka på "Endast dokument med fulltext i DiVA" för att exkludera referat. När du gjort en sökning kan du specificera på ett visst ämne (ex Juridik) för att snäva av. Hitta titlar som knyter an till det du skall skriva om och gå vidare i dessa dokument för att ögna genom materialet (kika i innehållsförteckning och rubriker) och hitta bra källmaterial (i källförteckningen).

forskning.se – svenskspråkig och omfattande webbplats om aktuell forskning.

> Fler vetenskapliga källor

Naturvetenskap & medicin

Översätt medicinska termer med Svensk MeSH. Använd sedan dessa engelska termer vid sökningar i nedanstående databaser.

SveMed+: Sök med det engelska (eller svenska) sökordet. Du kan hitta Open access och material på de nordiska språken. Översiktsartiklar kan man även lokalisera där, för att få en sammanfattning av forskningsläget just nu.

PubMed: Sök med MeSH-ordet och välj exempelvis “Free Full Text”. Man kan även söka fram fler filter genom Show additional filters för exempelvis åldrar på undersökningsgruppen.

I PubMed kan man även söka under MeSH-registret på samma sökterm och få veta underkategorier och överliggande kategorier för att specificera eller bredda.

Skapa källförteckning

På vår skola använder vi Oxford (källhänvisning i fotnoter) och Harvard (källhänvisning inom parentes) som möjliga metoder när man skriver en källförteckning och även refererar inne i själva rapporten. Information om hur man gör rätt med alla möjliga slags källor hittar ni i vårt Handledningshäfte. Många tycker att det är krångligt med källhänvisning, men grunden i all källhänvisning är att svara på frågorna Vem? När? Vad? Var? Dessa fyra byggstenar behöver vara med i en referens för att den som vill hitta materialet utan någon som helst tvekan hamnar på rätt ställe.

Det här ett bra hjälpmedel för att automatisera vissa delar av källhanteringen. Sök på böcker eller webbplatser och skapa en litteraturlista. Observera att listan måste gås igenom för att ändra vissa ord från engelska till svenska, eller tvärtom om er innehållsförteckning skall vara på engelska. Innehållsförteckningen skapas enligt modellen APA, som ligger nära det som vi på skolan kallar för Harvard.

Det finns även stöd för Zotero när du skriver i Google Drive.

Viktigt att ha med sig

Alla källor du hittar - skriv ner dem noggrant i en loggbok, så att du kan hitta dem igen. Hemsidor kan ändra sig och materialet kan även tas bort - spara därför alla webbkällor som en pdf-kopia på din Google Drive.

Boka en bibliotekarie

Boka tid med Peter i Mediateket för att få hjälp direkt kopplat till er egen process. 10 minuter kan hjälpa mycket.

Denna lektion är en del i Mediatekets uppdrag att stödja lärandeprocessen på skolan, under ämnesområdet Akademisk introduktion.