171011: Vetenskapliga källor (NATE15)

Lektion med NATE15 om vetenskapliga källor

Här kommer alla länkar som vi använde vid dagens lektion med NATE17. Min rekommendation var vid lektionen att du använder dig av en loggbok under hela gymnasiearbetet. I loggboken listar du alla intressanta länkar med så mycket info som möjligt, kanske till och med skärmdumpar. På så sätt kan du, när det är dags att börja skriva allt runt årsskiftet, ha alla dina idéer och bra texter samlade på ett och samma ställe. Om OneDrive är något som funkar för dig, använd det. Eller om du har ett Googlekonto – samla där allt i exempelvis appen Google Keep eller i en mapp på Google Drive.

Allmänvetenskapligt material

Global Issues in Context – källa till nutida och äldre material till nutida händelser. Det krävs ett lösenord för databasen – det hittar du på Mediateket@Fronter.

Naturvetenskapligt material

DOAJ – en internationell fri databas med 9000 vetenskapliga tidskrifter och över 1 miljon artiklar. Här finns allt från korta referat till ingående beskrivningar om aktuell forskning inom de flesta områden. Språket är engelska.

Swepub är en källa för vetenskapliga publicerade verk vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du söka avhandlingar, artiklar, etc.

Uppsatser.se – en otrolig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer finns med.

Uppsatserna är normalt sett godkända som källa, då de är hårt granskade, och är ett bra komplement till böcker och databaser och de kan dessutom ge uppslag till vad ni skall skriva om. Självklart skall ni själva alltid granska ert material källkritiskt, men att använda sig av uppsatser.se brukar vara en god hjälp.

Glöm inte att kolla vilka källor som författarna har använt – har de ändå gjort en bra utgallring av material vore det ju dumt av er att inte utnyttja det, eller? Det som verkar bra kan vi fjärrlåna, om vi inte har materialet här.

Science Direct – Artiklar och annat textmaterial inom vetenskap, teknik och medicin.

Google Scholar – samlar precis som DOAJ allt det öppna material som gjorts i vetenskaplig väg. Dock hittar man en hel del annat som absolut inte är vetenskapligt. Lita inte på att allt är bra att ha, men Google är ju oavsett bra på att hitta material åt dig om du bara vet vilka sökord du skall använda.

Skriva gymnasiearbetet

När det så småningom är dags att skriva ditt arbete – titta på skolans regler och tips här. Använd er av Harvardmodellen.