170906: Mediateksintroduktion med HAVO17

Mediateksintroduktion med HAVO17, 6 september kl 10:35

Detta var Martina Knoblocks uppdrag till Mediateket:

Temat är mod och hjältar och eleverna skall välja en hjälte, exempelvis Malala, Moder Teresa eller Mandela. Vi önskar en guidning i Mediateket tillsammans med en källgenomgång.

Exempel på mod och hjältar:

 • Malala Yusufzay
 • Moder Teresa
 • Nelson Mandela

Ingång i ämnet

Vi skall söka olika källor som kan vara bra för att lösa uppgiften, och det kommer från Mediatekets sida vara källvalet som vi diskuterar, inte enskilda faktauppgifter. För er skrivuppgift behöver ni dock faktauppgifter. Möjliga källor kan här grovt uppdelas på:

 • Muntliga källor (ni kanske känner personen, eller känner någon som gör det)
  • Hur nära ursprunget (ex Nelson Mandela) är källan?
 • Skriftliga källor
  • Böcker eller tal av personen
   • Om man skall göra en djupare analys av personens arbete, krävs att man läser en del som den eventuellt har skrivit.
  • Böcker om personen
   • Biografier brukar vara väl genomgångna, men ni behöver fundera här på om biografin är skriven av författaren själv eller av någon annan, och vad detta kan göra på trovärdigheten av materialet.
  • Databaser (ex Alex författaredatabas)
   • Om personen har skrivit böcker, kan det finnas material i Alex att tillgå. Beroende på hur mycket som är skrivet om författaren, samt hur nutida författaren är, kan man här tänka kring trovärdigheten, precis som i allt källmaterial.
  • Webbkällor (ex personens egen webbplats eller en sida som ett fan har gjort)
   • Har personen själv skrivit materialet på webben, eller är det kanske en organisation eller annan person som skrivit det? Är det en intresseorganisation som författar texten? Vad betyder detta för trovärdigheten?
  • Uppslagsverk (ex Wikipedia eller NE på nätet)
   • Hur välskriven är artikeln? Finns det källor och är det möjligt att se vem som skriver artiklarna?

Mediateksintroduktion

Vid lektionen får ni även en kortare introduktion av Mediateket. Exempelvis om vilka som arbetar här, när vi har öppet och vad man särskilt bör tänka på.