160915: Information och kommunikation

Information och kommunikation (lektion den 15 september 2016)

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.
 2. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 3. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 4. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 5. Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Fas 1 – Rekognoscering

Jag vet vad jag vill arbeta med, men hur hittar jag bra källmaterial att referera till i det skriftliga arbetet?

Hur snävar jag av mitt ämne så att blir något som jag kan och vill arbeta med?

Här är en bra informationssökning nyckeln till att hamna rätt!

Välj rätt källa

Tänk på texttyp:

 • Vetenskaplig text
 • Debattartikel
 • Argumenterande text
 • Privat blogg
 • etc

Tänk på sökväg:

 • Google
 • Böcker i Mediateket
 • Databas
 • Specifik webbplats
 • etc

Specificera frågan

Du behöver tydliggöra en fråga. Med en fråga så är det betydligt lättare att försöka finna ett svar. Frågan kan ändras under vägen, om man inser att det är svårt att finna rätt svar och man behöver justera det hela. Den frågeställning som jag ställer upp för mitt eget eftersökande är:

Vilka fördelar och nackdelar finns det med reklam inom hälso- och sjukvård?

Börja med Wikipedia

Jag börjar med Wikipedia och söker där på Reklam. Här får jag en längre beskrivning av ämnet (även om den engelska Wikipedia har en bättre och längre artikel om Advertising). I artiklarna nämns inte så mycket om hälso- och sjukvården, men vi ser under rubriken Criticisms att Michelle Obama och andra har uttryckt kritik mot ohälsosam mat samt att den generella kritiken mot reklam ofta handlar om kosmetika- och hälsoindustrierna. Kolla här i källan för att se var detta påstående kommer ifrån – tyvärr en länk som nu är bruten. Kan man hitta andra belägg för detta påstående? Ha med denna fråga in i vidare arbete.

Titta även längst ner på Wikipediaartikeln för att se länkar och boktips för fortsatt läsande. Även om Wikipedias artiklar kan vara godtyckligt skrivna finns det här material som ni kan närma er mer.

När ni tittar på detta material: Tänk källkritiskt med frågorna

 • Vem står bakom materialet (myndighet, organisation, företag, privatperson, expert, någon att lita på),
 • Vad vill de säga egentligen (dold agenda),
 • Varför är källan skapad (information, fakta, övertyga, sälja, underhålla)
 • Finns det ett Beroende? (är källan fristående eller är den beroende av andra källor? Om samma uppgift finns i olika källor oberoende av varandra ökar trovärdigheten)
 • Finns det Tendens i materialet? (Värderingar i informationen, olika intressen som står bakom materialet, finns det motstridig information i andra källor, hur trovärdig är den motstridiga informationen)

Därefter NE

NE är en riktigt bra källa, men artiklarna är alltför ofta något för korta. Artikeln om Reklam är dock mer fyllig än vanligt. Även här får ni tips på några böcker att läsa vidare i.

När ni tittar på detta material: Tänk källkritiskt med frågorna

 • Vem står bakom materialet (myndighet, organisation, företag, privatperson, expert, någon att lita på),
 • Vad vill de säga egentligen (dold agenda),
 • Varför är källan skapad (information, fakta, övertyga, sälja, underhålla)
 • Finns det ett Beroende? (är källan fristående eller är den beroende av andra källor? Om samma uppgift finns i olika källor oberoende av varandra ökar trovärdigheten)
 • Finns det Tendens i materialet? (Värderingar i informationen, olika intressen som står bakom materialet, finns det motstridig information i andra källor, hur trovärdig är den motstridiga informationen)

Andra källor innan fördjupningen

Med hjälp av nyckelord som du hittat på Wikipedia och NE kan du nu söka i exempelvis Digital Pedagogik som bland annat innehåller en massa material från Utbildningsradion. Min erfarenhet är att försöka tänka brett vid sökningar i denna källa. Har du inget konto på Digital pedagogik så skapar du detta på någon minut.

Därefter söker du i skolans egen söktjänst Welearn. Använd exempelvis sökordet Reklam så får du upp de böcker och annat fysiskt material som vi har på skolan eller på bibliotek i kommunen. I högerkolumnen, under Sök vidare, hittar du vidare i externa källor och de som kan vara vettiga i sammanhanget (förutom NE och Wikipedia) kanske kan vara SO-rummet, Sveriges radio, Forskning.se och Konsumentverket.

När ni tittar på detta material: Tänk källkritiskt med frågorna

 • Vem står bakom materialet (myndighet, organisation, företag, privatperson, expert, någon att lita på),
 • Vad vill de säga egentligen (dold agenda),
 • Varför är källan skapad (information, fakta, övertyga, sälja, underhålla)
 • Finns det ett Beroende? (är källan fristående eller är den beroende av andra källor? Om samma uppgift finns i olika källor oberoende av varandra ökar trovärdigheten)
 • Finns det Tendens i materialet? (Värderingar i informationen, olika intressen som står bakom materialet, finns det motstridig information i andra källor, hur trovärdig är den motstridiga informationen)

Fas 2 – Fördjupning

För en djupare studie av ämnet behöver man andra källor.

Sökning på olika aktuella ämnen

När man söker på ett ämne som handlar om en nutida och aktuell händelse, organisation eller person , behöver man vid Googlesökningen ovanför ha tagit med sig viktiga sidor att granska lite bättre. Det kan handla om en organisations hemsida, en blogg som handlar om en viss person eller olika tidningars samlade material om ett visst ämne.

När ni tittar på detta material: Tänk källkritiskt med frågorna

 • Vem står bakom materialet (myndighet, organisation, företag, privatperson, expert, någon att lita på),
 • Vad vill de säga egentligen (dold agenda),
 • Varför är källan skapad (information, fakta, övertyga, sälja, underhålla)
 • Finns det ett Beroende? (är källan fristående eller är den beroende av andra källor? Om samma uppgift finns i olika källor oberoende av varandra ökar trovärdigheten)
 • Finns det Tendens i materialet? (Värderingar i informationen, olika intressen som står bakom materialet, finns det motstridig information i andra källor, hur trovärdig är den motstridiga informationen)

Vetenskapligt material

Högskolans uppsatser

Uppsatser.se innehåller ”samtliga” högskolans uppsatser. De är granskade och ofta skrivna som en sista rapport för hela studieperioden och därför mycket viktiga både för studenten och för skolan. Skolan vill sällan släppa igenom något som kan anses som skräp. Även om man självfallet kan använda materialet som en källa gör de flesta av våra elever som så att de kollar på vilka källor som skribenterna har använt – de har ägnat ett stort antal timmar för att hitta ett bra grundmaterial och det vore väl synd om vi inte utnyttjade det…

Jag söker på reklam hälsa och får här börja sovra bland materialet.

Andra vetenskapliga artiklar

Ni hittar tips om hur man söker i DOAJ och Swepub här.

Global issues in context

Global issues in context är vår bästastaste databas. Den är samhällsvetenskapligt inriktad på aktuella ämnen. Du hittar den via Mediatekets rum i Fronter och det är också där du får lösenordet du behöver använda för att komma in i databasen.

Jag söker här på Advertising och kan därefter skanna av området med vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar (ofta mer tendens i tidningsartiklar), uppslagsverk (Reference), etc. Du kan även se under Related topics och där hitta någon portal som kanske passar dig bättre i din undersökning, såsom Business ethics eller Consumer product safety. Precis ovanför Related topics hittar du även möjligheten att söka inom allt det material som är kopplat till just den portal du befinner dig på. Sök där på health så får du således health och advertising sammankopplat. Kanske är det något annat ord du bör använda?

När ni tittar på detta material: Tänk källkritiskt med frågorna

 • Vem står bakom materialet (myndighet, organisation, företag, privatperson, expert, någon att lita på),
 • Vad vill de säga egentligen (dold agenda),
 • Varför är källan skapad (information, fakta, övertyga, sälja, underhålla)
 • Finns det ett Beroende? (är källan fristående eller är den beroende av andra källor? Om samma uppgift finns i olika källor oberoende av varandra ökar trovärdigheten)
 • Finns det Tendens i materialet? (Värderingar i informationen, olika intressen som står bakom materialet, finns det motstridig information i andra källor, hur trovärdig är den motstridiga informationen)