141119: Källuppgift med tidningar och tidskrifter

Källuppgift (tidningar/tidskrifter) Svenska 3

Dagens lektion i Svenska 3 skall ge er verktygen att hitta tidnings- eller tidskriftsartiklar att koppla er undersökning till. Uppgiften som ni har fått av Martina Knoblock är att ni ska göra en enklare attitydundersökning och ta reda på olika åldersgruppers inställning till hur viktigt det är att tala och skriva korrekt i olika sammanhang. Resultatet ska ni redovisa i en mindre rapport (rapporten skriver ni enskilt).

Uppgift i par/liten grupp (eller arbeta enskilt):

1. Börja med att bestämma vad ni vill ta reda på. Här följer några förslag:

a) Är det ok att använda svordomar i exempelvis radio och TV, på internet i bloggar och på webbsidor, i dagstidningar, i skolan och på arbetsplatser?

b) Får nyhetsuppläsare på TV och i radio använda dialekt?

c) Hur viktigt är det att skriva korrekt svenska när man kommunicerar elektroniskt med e-post och SMS?

Övriga instruktioner till uppgiften har ni fått av Martina.

Olika värdefulla länkar

Mediearkivet – logga in via Mediatekets rum på Fronter. Här kan ni söka i de senaste årens svenska tidningar, ungefär 600 dagstidningar är representerade. Observera att vi här inte hittar Dagens Nyheter. Vill du få tag på det senaste kvartalet av just denna tidning behöver du gå tillbaka till

Journalisten – hemsidan är tyvärr inte uppdaterad, men här har ni möjlighet att söka er vidare något inom journalisternas egen facktidskrift.

Institutet för språk och folkminnen – OBS! Inga tidningsartiklar, men kan ge stöd i en viss fråga. Institutet svarar på alla möjliga slags språkfrågor så här finns en stor kunskap i ämnet.

Artikelsök (ägs av Great Name) – Tidningsartiklar som finns fria på webben kan här sökas igenom.

Språktidningen – finns på svenskainstitutionen. Prata med en svenskalärare för att få tag på dem i fysiskt format.