141028: NE för pedagoger

Dagens workshop om Nationalencyklopedin (NE) riktar sig till pedagoger på högstadieskolorna, men även elever och personal vid andra nivåer kan självfallet ha nytta av hur man söker och finner bättre på NE. NE är riktigt dyr och de höjer kostnaden för varje år - då är det än viktigare att vi utnyttjar materialet till max för att få så mycket valuta som möjligt för pengarna!

Jag som håller i workshoppen är Peter Rydén, bibliotekarie på Tingsholmsgymnasiets Mediatek, och jag har från tid till annan hållit i föreläsningar kring olika databaser, däribland NE, för både elever och pedagoger.

Skapa personligt konto på NE

Fördelarna med att ha ett personligt konto är flera. För det första kan du koppla upp dig till NE.se var helst det finns en Internetuppkoppling, om det är så hemma, på resan via smartphone-appen eller på festen när du behöver hitta ett svar på en klurig fråga. Dessutom kan du spara både inställningar och favoriter, samt att du kan skapa dina egna teman med material som du sedan kan återkomma till i dina klasser.

För att skapa ett personligt konto behöver du vara uppkopplad mot det trådlösa eller fasta nätet på skolan. Gå till NE.se och klicka på Ulricehamns kommun upp i högra hörnet. Där har du möjlighet att välja Skapa personligt konto. Följ instruktionerna som följer därpå, men använd för säkerhets skull din e-postadress som är kopplad till ditt jobb.

Du får nu inloggningsuppgifter skickade till din e-postaderss och dessa uppgifter gäller i tre år för personal (ett år för elever) - därefter måste du göra om processen.

Söka i NE

Sedan en vecka tillbaka har NE fått ett nytt modernare utseende. Funktionerna är dock i princip desamma så har du använt dig av NE tidigare blir detta inget större hinder. Tvärtom har NE försökt att samordna sina funktioner på ett smartare och bättre sätt - ni får bedöma själva.

En sökning görs enklast på NEs förstasida. Om man inte väljer något annat söker sökmotorn då i hela NE, inte bara i uppslagsverket, och man kan då nå uppslagsverk, UR och bildmaterial på en och samma gång. Här söks dock inte i specifika databaser såsom teman, korsordstjänst, etc.

Exempel: Sök på Skolbibliotek. Här får du nu upp olika artiklar där skolbibliotek nämns, med huvudartikeln längst upp. Här får vi bl.a. upp en kortfattad artikel om just skolbibliotek. Författaren syns allt oftare i NEs artiklar vilket är bra ur en källkritisk synpunkt. Ni kan också direkt kopiera en källangivelse - bra för eleverna när de skall redovisa sina källor på ett bättre sätt än bara en webblänk. Det som föreslås här är:

  • Nationalencyklopedin, skolbibliotek, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skolbibliotek, hämtad 2014-10-27

Om vi nu går tillbaka till träfflistan hittar vi även relevanta UR-program från TV och radio. Ofta är detta material som man behöver ha tillgång till genom en tjänst och NE är en av de tjänster kommunen köpt in för att täcka URs material (vi har även Mediapoolen som har ungefär samma material). Är man inloggad eller uppkopplad mot skolans nätverk har man alltså tillgång till att se allt. Bland URs program hittar vi exempelvis på sidan två detta program.

Ordböcker

Fram till årsskiftet (möjligtvis längre) har vi på försök NEs olika ordböcker. Dessa hittar du från den översta listan under Ordböcker. Förutom engelska, tyska, franska och spanska hittar du där synonymordböcker, svensk ordbok och ordböcker på 17 olika språk (amhariska, arabiska, kroatiska och nordkurdiska, för att nämna några). Man kan använda tjänsten som en översättningstjänst av enskilda ord eller som en ordförståelse av svenska ord (om man klickar på svensk ordbok).

E-språk

E-språk har inget direkt att göra med elektroniskt material, vilket "E-" antyder, utan det är fråga om ett enklare skrivet material, motsvarande Lättläst eller Easy readers. Det riktar sig till elever på grundskolan och gymnasiet samt för elever som har svenska som andraspråk. Det är ett interaktivt språkläromedel på svenska, engelska, tyska, franska och spanska och man kan anpassa det till olika svårighetsnivåer.

Kritiken mot materialet är att man oftast inte direkt kan avgöra om ett material riktar sig till gymnasienivå eller grundskolenivå, men eleverna kan själva välja att söka sig fram. Alternativet är att ni väljer ut det material som eleverna skall genomföra, med övningar där de själva testar sig. Tyvärr finns ingen samlingsfunktion för detta än (planeras under 2015), så tills vidare behöver ni spara länkarna och lista dem i något annat sammanhang (ex lärplattformen).

Korsordshjälpen

Korsordshjälpen är något som man kan använda när man kört fast vid korsordslösningar. Genom att söka på antalet bokstäver och lägga in de bokstäver som man känner igen hittar den grundord som passar in. För de som använder Wordfeud är detta ett fusk såklart...

Världens länder

Världens länder är ett material som vi har gratis en tid för att prova på. Det är ännu inte klart om vi har det på längre sikt för detta är självfallet en kostnadsfråga. Om jag får göra en gissning skrotas väl Landguiden om man istället köper in detta från NE.

Temapaket

Detta är helt klart det bästa med NE.Pedagoger har utformat temapaketen tillsammans med NEs personal. Här hittar man 64 paket anpassade till olika stadier innehållandes övningar, pedagogiska bildsamlingar, animationer och videoklipp. Man får också länkar till relaterade artiklar i NE. Det här är ett mycket flexibelt material, vilket påminner om tanken bakom Wikipedia att på en sida samla länkar till allt det viktigaste materialet.

Kritiken mot avdelningen är att det innan nylanseringen i oktober 2014 fanns en möjlighet att skapa sina egna temapaket, eller Läropaket som det då hette, där man samlade allt material för en viss klass eller för ett visst ämne i ett eget paket som eleverna sedan kunde arbeta i. Planen är att något liknande kommer att återinföras under 2015.

Upphovsrätt

Det här är ett knepigt område. Jag saxar här valda delar ur NEs text om upphovsrätt:

Texter: Det är fritt att citera dem i delar eller i sin helhet, på webbsidor eller i tryckt form, i icke-kommersiellt syfte. Detta under förutsättning att NE, och i förekommande fall skribenten, anges som källa, att citaten är ordagranna och att ingen utomstående kan gå in och ändra i texten.

Bilder, kartor och illustrationer: Upphovsrätten ligger hos respektive fotograf, tecknare, konstnär eller agentur och det är de som ska tillfrågas när det gäller användning. Vem som har upphovsrätten till en bild framgår av texten i anslutning till bilden.

Särskilda regler för våra skolor: Pedagoger och elever får bland annat kopiera, skanna och ladda ner bilder och texter för skolbruk. Det är även tillåtet att dela dem via e-post i undervisningsgrupper samt lägga upp dem på slutet nätverk som tillhör respektive skola. Men man får inte lägga ut det för att andra skall få ta del av.