Öppna föreläsningar

Vi erbjuder utbildningar till personal och elever i olika ämnen

Boka tid: Vi kommer överens om en tid med en eller flera personer. Denna tid är sedan öppen för vem som helst att närvara vid. Här nedan ser ni några förslag på ämnen, men ge gärna förslag.

Vetenskapliga artiklar med Open Access

Ämne: En kort introduktion till hur du hittar vetenskapliga artiklar med Open Access - alltså artiklar som är gratis tillgängliga. Ha med din dator. För per

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Skapa källförteckning med smarta verktyg

Ämne: En introduktion till hur du via smarta verktyg online kan skapa en källförteckning. Ta med bra exempel på exempelvis bokkällor och gärna din dator.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Hitta vetenskapliga medicinska artiklar

Ämne: En kort introduktion till hur du hittar vetenskapliga medicinska artiklar med exempelvis Open Access. Ha med din dator. För personal eller elever.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Lättlästa böcker i olika nivåer

Ämne: En introduktion till hur vi jobbar med lättlästa böcker på Mediatek Tingsholm - ger dig redskap att stötta eleverna på nya sätt.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Encyclopediae Britannica + NE

Ämne: En snabb inblick i Encyclopedia Britannica och Nationalencyklopedin.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Global Issues in Context

Ämne: Global issues in context – en databas för hela skolan. Ger redskap att förstärka undervisningen.

Tid: 20 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Arkiv Digital – lås upp nycklarna till din släktforskning!

Ämne: Arkiv Digital – en av skolans databaser för släktforskning. Mest för eget intresse.

Tid: 15 minuter

Föreläsare: Peter Rydén

Book-IT för nyanställda

Ämne: En kort introduktion i bibliotekssystemet Book-IT för nyanställda bibliotekarier

Tid: 60 minuter

Föreläsare: Peter Rydén