Världens bibliotek

Ljudböcker och e-böcker på andra språk

Världens bibliotek är en tjänst som startade den 8 november 2018. I tjänsten får du tillgång till e-böcker på till en början fem utomnordiska språk samt strömmande ljudböcker på till en början två språk. Det kommer att byggas ut mer. Tjänsten är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket i Sverige, Nasjonalbiblioteket i Norge och Det kongelige bibliotek i Danmark.

När du är inloggad klickar du enklast bara på Språk och därefter på det språk som du är intresserad av.

E-böcker

Finns idag på följande språk:

  • Arabiska
  • Persiska
  • Somaliska
  • Tigrinska

Ljudböcker

Finns idag på följande språk:

  • Arabiska
  • Persiska

Skapa inloggning

Du måste vara bosatt i Sverige för att använda tjänsten. Att skapa inloggning är enkelt. Klicka på Logga in och sedan på Skapa konto. Skriv sedan din e-postadress (och om du använder skolmejlen kan de säkrare se att du befinner dig i Sverige) och tryck på Skapa konto.

Du får nu ett mejl som leder dig vidare till att skapa ett lösenord.

När du är inloggad klickar du enklast bara på Språk och därefter på det språk som du är intresserad av.

Denna sida finns även som folder att skriva ut.