Digitala kursböcker

Inläsningstjänst

Ulricehamns kommun har tecknat avtal om central licens för de två tjänsterna Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål från ILT Inläsningstjänst. Det innebär att elever på alla kommunala grund-, grundsär-, gymnasie-, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolor kostnadsfritt kan använda dem. Alla elever får inloggningsuppgifter på skolmejlen. Hittar ni inte detta är det bara att klicka på "Glömt lösenord" och följa instruktionerna.

Tingsholmsgymnasiet var den första skolan i kommunen att ansluta sig och när även Vuxenutbildningen och Stenbocksskolan anslöt sig, beslutade Lärande att köpa in det till samtliga skolor.

Inlästa läromedel ger elever tillgång till en ljudboksversion av de flesta svenska läromedel via webbsida, eller om man så önskar via app för iPad, iPhone eller Android. Med tjänsten kan elever som har svårt att ta till sig skriven text på ett enklare sätt följa med i boken.

Studiestöd på modersmål riktar sig till nyanlända elever och ger dessa en inspelad studiehandledning på sitt modersmål kopplat till stora svenska läromedel inom NO, SO, matte och hemkunskap. Ett utbud av läromedel inom vissa yrkesprogram på gymnasiet är också under uppbyggnad. För komplett förteckning över tillgängliga studiehandledningar och mer information, gå till www.inlasningstjanst.se/studiestod#available

Tjänsten fungerar på samma sätt som Inlästa läromedel, via samma inloggning lyssnar man på studiestödet via webbsida eller app.

Manualer finns tillgängliga på http://www.inlasningstjanst.se/manualer

Instruktionsfilmer finns på http://bit.ly/2wXvz6q

Personal: Du loggar in på inlasningstjanst.se eller i appen ILT Inläsningstjänst med din jobbmejl fornamn.efternamn@ulricehamn.se och ett lösenord som skall ha e-postats till dig direkt från Inläsningstjänst. Om du använt Inläsningstjänst vid en tidigare skola i Ulricehamns kommun så behåller du samma lösenord, men vi behöver flytta dig i systemet för att du skall kunna se dina elever. Jobbar du på flera skolor kan vi även lägga till det. Prata med din skoladministratör (för Tingsholmsgymnasiet är det Mediateket). För att lägga böcker i elevers bokhyllor behöver du dock ha fördjupad behörighet och behöver skicka ditt personnummer och mobilnummer till skoladministratören.

Mer om ILT

Frågor och svar

Inläsningstjänst har en bra lista på vanliga frågor och deras svar.

Glömt lösenord

Både personal och elever kan generera en ny inloggning om de på inlasningstjanst.se under logga in skriver in sin e-postadress och klickar på "Glömt lösenord".

Konton är kopplade till elev- och personalregistret

Sedan december 2019 är Googles register för elever/personal och ILT sammankopplade. När vi får en ny elev eller när en elev slutar skolan uppdateras således ILT dagen efter. Likaså flyttas en lärare till rätt skola när den byter huvudarbetsplats.

Skoladministratörer

Skoladministratörer kan ge lärare behörighet att lägga till böcker i sina elevers bokhyllor - läraren behöver då e-posta sitt personnummer (12 siffror) och mobilnummer (+46...) till skoladministratören.

Huvudadministratör

Om din skola vill ha en administratör som kan hjälpa till med inloggningar och vissa frågor, behöver ni skicka namn, e-postadress, mobilnummer (+46...) och personnummer (12 siffror) till huvudadministratören Peter Rydén. De skolor som inte har någon administratör kan inte räkna med att få hjälp snabbt, även om vi självfallet försöker hjälpa till med det vi kan.

Inlästa läromedel

Vid sidan om Inläsningstjänst kan man även hitta en del inläsningar av skolans läromedel på förlagens hemsidor. Här är några exempel:

Hitta fler böcker genom att göra en specificerad sökning på Google. Om ni exempelvis söker med ”site” som anropare får ni detaljerat och användbart material:

site:sanomautbildning.se ”lyssna (mp3-filer)”