E-tjänster

Om du klickar här ovan på pilarna vid Startsida > E-tjänster så ser du under denna sida ett antal sidor om olika databaser och e-tjänster. En del listar vi här nedanför, men listan här är inte fullständig.

Lösenorden alternativt direktlänkar hittar du här - du behöver vara inloggad på skolans Googlekonto.

Digitala tidskrifter

Tidskrifterna är tillgängliga online. De med * har vi även fysiskt tillgängliga, de senaste numren.

Läsliv* - tidning om tillgängliga medier

Noll27* - om bibliotek och läsning

Nordisk tidskrift - om politik, vetenskap, konst och industri (register)

Välfärd* – SCB:s tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd