Spanska

Ordböcker

Spanska språket

E-resurser

Litteratur i fulltext

Tidskrifter

Dagstidningar

I första hand tipsar vi om vår tjänst Pressreader där vi har tidningar och tidskrifter på de flesta större språk och från de flesta världsregioner, men de begränsade webbupplagorna av tidningarna finns bl.a. här:

Radio och TV