Franska

Databaser

  • Bases de données Documentation (Ministère de la Culture et de la Communication)
  • Persée - Artikeldatabas för aktuella och även äldre franska tidskrifter. Fri tillgång men kräver registrering.
  • Theses.fr - franska avhandlingar, en del i fulltext (1985-)

Dagstidningar

Vi har tjänsten Pressreader där vi har flera tusen tidningar på de flesta språk. Webbupplagorna av vissa tidningar finns annars här:

Radio och TV

Ordböcker och uppslagsverk