Statistik

Sverige i siffror – statistik för dummies

Statistiska centralbyrån, SCB, har startat en sida som med grafik och diagram förklarar samhällets ekonomi, val & partier, utbildning & jobb och befolkningsutvecklingen på ett tydligare sätt än bara siffror.

Sidan startade bara för ett par veckor sedan, så mycket är ännu i sin linda, men sidan visar verkligen vad den säger sig göra – siffror i ett för många mer förståeligt format.

> Sverige i siffror

Man kan exempelvisa läsa om att arbetslösheten de senaste tio åren legat mellan 6 och 9 procent och att 113.158 män har Peter i förnamn. Man får också lära sig att om det var någon som hade 1000 kronor år 1914 så motsvarar det i dagens kronor så mycket som 45.700 kr. Om man hade samma summa bara 11 år senare så skulle det idag ”bara” vara värt 25.819 kr. Kan någon gissa varför det var så?

Internationell statistik

Svensk statistik

  • BRÅ Brottsförebyggande rådets databas för brottsstatistik
  • Konjunkturinstitutet - Prognoser för ekonomin i Sverige och världen
  • SCB - Statistiska Centralbyrån

Gapminder – en rolig statistikdatabas

Gapminder.org är en interaktiv webbplats med mängder av statistiskt material (historisk och nutida) om världens förhållanden, presenterat på ett mycket tilltalande sätt. Man kan se utvecklingen av världens resurser, inkomstnivåer, levnadsförhållanden, livslängd, etc.

Tips på deldatabaser:

Jordbruk

700 indikatorer från jordbruket (frukt, djurhållning, oljeväxter, etc) har studerats från alla länder.

Kina, USA

En jämförelse mellan Kinas respektive USAs regioner och resten av världens länder.

World basic på svenska

En svenskspråkig enklare version av den sammanlagda databasen.

Uppdaterad senast 2020-03-22