Boktips för pedagoger

Evidensbaserad undervisning

En avhandling om evidensbaserad undervisning från 2013 hittar vi på Göteborgs Universitet. Man kan ju inte direkt säga att avhandlingar är en enkel läsning, men vill man läsa det så är det ju bra läsning!

Den heter ”Evidens och existens : evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter” och går att läsa direkt som pdf.

Pedagogiska vinster när skolan syns på nätet

Internetfonden gav år 2013 ut en skrift i somras, en skrift som handlar om hur man i klassrummet kan jobba med Internet och kommunikation med enkla medel. Det handlar om bloggar, Google hangouts, Skype. Tanken är att folk i skolan, särskilt då lärare, skall få praktiska tips om hur man på ett smidigt och inspirerande sätt kan integrera digital kommunikation och digitala medier i undervisningen. Författaren till skriften är Dan Åkerlund, lärarutbildare och forskare vid Karlstads universitet.

Skriften riktar sig till alla skolnivåer, så ni får plocka det som fungerar för just gymnasienivån.

Som vanligt med Internetfondens skrifter (Internetfonden ingår i Statens organisation .se) så finns de att ladda ner gratis i pdf-format, men man kan också beställa exemplar mot en avgift.

Webben i undervisningen

Webben i Undervisningen: digitala verktyg och sociala medier för lärande av Patricia Diaz är uppdelad i två delar.

Först har vi en historik över vilka hjälpmedel som använts i undervisningen genom åren, hur IT:s roll har vuxit när det gäller skolan och samhället i övrigt. Olika begrepp förklaras så att den som inte är så insatt blir det, på ett enkelt sätt. Den andra delen består av en genomgång av olika digitala verktyg och hur Diaz använt dem pedagogiskt i sin undervisning. Hon ger konkreta tips och praktiska förslag som är direkt kopplade till elevernas utveckling och lärande. Syftet med boken är att presentera varför pedagoger bör, och hur de rent konkret kan, integrera digitala medier i undervisningen.

Texten är CC-BY-NC-SA från skriften Litteraturlista 1: En startpunkt av S.L.

Juridiken kring e-lärande

Juridiken kring e-lärande av Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk. Den är utgiven 2012.

När det gäller rätten till material som bl.a. lärare producerar i tjänsten är det idag mycket som är oklart. Författarna hjälper här till att reda ut begreppen.

Texten baserad på CC-BY-NC-SA Litteraturlista 1: en startpunkt av S.L.

Digitaliseringen av skolan

Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén. Den är utgiven 2011.

I denna tunna men ack så sprängfyllda bok går Jan Hylén igenom alla satsningar som gjorts på datorer och utbildning i svenska skolor. Han tar även upp digitalisering av läromedel och vilka lärdomar som under åren framkommit. Hur lyckas man med en 1:1-satsning i skolan? Författaren har ett par förslag.

Texten baserad på CC-BY-NC-SA Litteraturlista 1: en startpunkt av S.L.