Pedagogik

Särbegåvade barn i skolan

Dagens fråga kom från några högskolestudenter i Jönköping, som inte hittat något av värde där, eller på folkbiblioteket. Särbegåvade barn, alltså de som har mycket lättare för studier än andra, och hur de tas om hand i skolan var frågan för dagen.

Vi kan rekommendera följande böcker:

  • Liljedahl, Mona, Särskilt begåvade elever (2017)
  • Wallström, Camilla, Se mig som jag är (2010)

Bra länkar