Media (lättläst)

Så funkar Sveriges Radio och public service – ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik

Det här häftet handlar om Sveriges Radio och public service, och är skrivet på lätt svenska. Sveriges Radio gör många olika sorters program, men det här studiematerialet handlar mest om nyheter.

Här får man bland annat lära sig om yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige. Materialet går in på journalisternas ansvar och de etiska regler som de ska följa. Man får också lära sig vad som är speciellt med public service.

Vad innebär det för en journalist att vara oberoende och opartisk? I avsnittet ”Så jobbar en journalist på Sveriges Radio” ger en nyhetsreporter konkreta exempel på hur det fungerar.

Varje kapitel har en ordlista och diskussionsfrågor, och det finns även länkar till ljudinslag och övningar för hörförståelse. På sista sidan finns en sammanfattande ordlista.

Materialet är framtaget för att passa SFI D-kursen.

Materialet finns i en pdf-fil.