Biologi

Medicin

Läs mer på sidan Medicin som finns på området Teknik och medicin. Där finns bland annat länkar till en mängd bilddatabaser över kroppens anatomi, etc.

Övrig biologi

Plos One - Material från främst Plos egna tidskrifter inom Medicin, Biologi och Genetik.


Allmänna resurser

Anatomi

Artkunskap

Ben och mineraler

Bioteknologi

Böcker

Cellbiologi

Enzymer

Historia

Labbar och lektionsupplägg

Ordböcker och lexikon

Organisationer

Patologi

Reproduktion

Stamcellsforskning

Svampar

Toxikologi

  • Toxnet - databas över toxikologi