Naturvetenskap

Allmänt

Allmänt - länkkataloger

Allmänt - tidskrifter

Astronomi

Hur hittar man information om ett ämne som handlar om allt i hela rymden? Hur sovrar man och vilka är de allra bästa källorna?

Uppslagsverk på webben

Vi börjar med att titta på Nationalencyklopedin (NE) – väljer man här den långa artikeln (vilket jag har gjort) så får man ordentligt med information för att starta sin sökning. Här förklaras vad ordet Astronomi betyder och i början av artikeln får vi även lite förklaringar till hur artikeln är uppbyggd. De berättar också vilka andra artiklar som kan vara vettiga att gå vidare till, såsom de om Astronomiska instrument, observatorium och teleskop eller de olika astronomiska objekten (ex månen, solen, komet, solsystemet, supernova, svart hål). Här står att man inte får blanda ihop astronomi med kosmologi som är en mindre del av astronomin – den artikeln handlar om olika teorier kring universums struktur och uppkomst. Men som ni ser har NE rätt så mycket information att ge, särskilt om man behöver bra basfakta.

Viktigt att tänka på här är att ni inte får använda bilderna utan att ha fått tillstånd till detta. En annan sak att titta på är i slutet av hela artikeln (denna artikel är uppdelad på flera sidor) har en mängd källhänvisningar att forska vidare i – viktigt för ett källkritiskt förhållningssätt!

Wikipedia är ju en annan populär encyklopedi. Den har i just denna artikel ungefär lika mycket material. Bilderna kan ni använda fritt om ni bara anger källan och det finns precis som i NE en mängd källhänvisningar samt länkar till andra artiklar i ämnet.

Böcker och filmer i Mediateket

På Mediateket har vi självklart en del böcker i ämnet. Några av dessa hittar ni om ni söker här. Där ser vi även att filmen Space finns att låna. Det kan ju vara trevligt att använda en faktafilm som källa också! Tänk till lite kring hur gammal en bok är – känns det som att den har hängt med i de senaste rönen, eller har boken för många år på nacken? På Naturvetenskapshyllan i Mediateket finns annat material, såsom generella uppslagsverk och andra böcker som inte har ”Astronomi” som sökord, så glöm inte att titta även där. Skall ni skriva om något särskilt ämne inom Astronomi så är det ju vettigt att använda andra sökord, dessutom.

Särskilda webbplatser

Här finns det en mängd webbplatser att titta på, som kan ge hjälp till vidare forskning. Glöm inte att ni alltid behöver tänka källkritiskt och detta gäller ju inte minst på webbplatser som vem som helst kan uppdatera och redigera.

Tidskrifterna Populär astronomi eller Forskning & framsteg, Svenska Astronomiska sällskapet, Institutionerna för astronomi på exempelvisStockholms universitet eller Lunds universitet, Astronomisk ungdom samt företaget Astromedia är exempel på svenskspråkiga sidor. Kan vi möjligen gissa att vi hittar många fler sidor på engelska?

Databaser

Skolan har en del vettiga databaser att söka mer information för att verkligen gå in på djupet i ämnet. I Mediatekets rum på Fronter hittar ni länkar till allihopa. Även om ni kan ha viss nytta av Mediearkivet och Pressreader (för att titta i tidningsartiklar i Sverige och utlandet) så fokuserar jag här på databaserna Global issues in context.

Global issues: Ingen särskild astronomiportal, men sök på ordet Astronomy så får du fram tusentals nyhetsartiklar, vetenskapliga inlägg och encyklopediartiklar. Till vänster kan du begränsa urvalet till något specifikt sökord och till höger hittar du bilder och videoklipp.


Senast kontrollerad och uppdaterad 2020-03-31.