Digitala böcker

Digital books online

På Internet finns hundratusentals böcker som är fritt tillgängliga, men det är ofta riktigt svårt att hitta bra material. Här kan Digital book index vara en karta i denna snåriga djungel. De länkar till 140.000 böcker som är fritt tillgängliga och sorterar dessa utifrån smarta kategorier.

Användande av tjänsten

Utifrån rubrikerna Subjects och Author, etc, kan du leta dig fram till titlar inom encyklopedier, historia, litteratur, matematik, juridik, barnböcker och många fler områden. Böckerna är alltifrån helt nya till äldre böcker från exempelvis 1900-talets början och man kan finna böcker inom tusentals olika ämnen och på de flesta språk (även svenska). Ett tips är att kolla in böcker kopplade till den svenska migrationen till USA på 1800-talet – viktig resurs inom ämnet historia och här finns även många skrifter på svenska.

Klassiska böcker på webben

Det finns numera allt fler möjligheter att få tag på fullversioner av äldre klassiska böcker och även en hel del nyare, allt gratis och lättillgängligt via webben. Här följer en kortare redogörelse för flera av dessa boksamlingar.

Den mest aktuella måste väl vara Google Böcker, som tyvärr än så länge är alldeles för snårig för att få tag på det man vill få tag på – för den engelskspråkiga litteraturen är det dock betydligt lättare att hitta saker kring än för den svenska. En ny uppstickare, Litteraturbanken (som drivs ideellt med stöd av pampar på bokmarknaden såsom Kungliga biblioteket, Kungliga Vitterhetsakademien, Svenska Akademien, med flera) har ett mycket enklare gränssnitt som gör det lätt att hitta böcker av Carl Jonas Love Almqvist, Carl Michael Bellman, Christina Charlotta Berger, bara för att nämna några. Hittills finns det böcker av 174 svenskspråkiga författare och därmed ett perfekt ställe att finna många böcker som ibland bara finns i något enstaka exemplar på Kungliga biblioteket i Stockholm. Allt fler av böckerna i Litteraturbanken publiceras dessutom i epub-format, för läsplattor och vissa mobiler. Det här är en litteraturbank som slår Wikisource med hästlängder, förutom på en punkt: Wikisource presenterar många av de kortare verken, något som inte Litteraturbanken ägnar sig åt.

Internets största samling av nordisk litteratur hittar man fortfarande på den oslagbara Projekt Runeberg, över 1000 titlar går att läsa, oftast korrekturlästa, och görs ideellt av många medarbetare runtom i Norden. Om ni är intresserade av andra nordiska böcker kan ni med glädje kolla in NB Digital, där det norska Nasjonalbiblioteket tänker läsa in hela den norska litteraturen.

Läs mer: