Musik

Vetenskapliga källor

Gratis notskrivningsprogram på svenska

Skolan har idag licens på musikprogrammet Soundtrap - ett bra program för att ex skapa och redigera egna musik- och ljudfiler.

Utanför skolan och framför allt efter studenten, kan programmet MuseScore vara ett bra, men enklare, alternativ. Det ges ut av företaget Kulturkapital, är helt gratis, på svenska och sägs vara komplett. Man kan importera filer (midi, musicxml) och man skriva ut eller spara noterna som pdf eller midi. Du skriver ner noterna själv, eller använder befintligt material ur Kulturkapitals register.

Läs mer på Kulturkapitals webbplats där det också finns en instruktionsvideo.

Böcker

Fria noter