Historia 2

Här samlar vi material i ämnet Historia 2.

Spioner

Vi har en del böcker som passar in för att söka efter material om spioner och spionhistoria.

  • Agrell: Maskerad front - kalla krigets historia (2008) - finns på Stadsbiblioteket
  • Almgren: Inte bara Stasi - relationer Sverige-DDR 1949-1990 (2009)
  • Almgren: nte bara spioner - Stasi-infiltrationen i Sverige under kalla kriget (2011)
  • Ekberg: "De ska ju ändå dö" - tio år i svensk underrättelsetjänst (2009)
  • Forsberg: Spioner och spioner som spionerar på spioner (2003) - finns på Gällstads bibliotek
  • Grigorjev & Forsberg: Spioner emellan (2006)
  • Rikets säkerhet och den personliga integriteten (2002)