OOO Datavetenskap, information och allmänna verk

BOKVÄSEN

Tryckeri- och bokbinderiteknik. Se 600 Teknologi, medicin, teknik

SKRIVREDSKAP OCH SKRIVMATERIEL

REDIGERINGSTEKNIK

Hit manuskript- och publiceringsteknik, desktop publishing

BIBLIOFILI

CHIFFER

Se 500 Naturvetenskaper

SVENSKA BIBLIOGRAFISKA DATABASER

Arkiv. Bibliotek. Ljud & Bild. Sök samtidigt i NAD, LIBRIS och SMDB och få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingarSamsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks samlingar av böcker, kartor, skivor, musiktryck, videokassetter, ljudböcker, talböcker, punktskriftsböcker, tidningar, tidskrifter m m.(Kungl. biblioteket/LIBRIS & Bibliotekstjänst AB)LIBRIS är forskningsbibliotekens gemensamma katalog. Den innehåller uppgifter om över fem miljoner böcker och tidskrifter på cirka 170 svenska forsknings- och specialbibliotek. Katalogen innehåller uppgifter om tryckta böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, musikalier, affischer, elektroniska resurser med mera. Här kan du hitta nästan alla svenska titlar från 1866 och framåt och många utländska.Innehåller litteratur på främmande språk om Sverige och svenska förhållanden samt svensk fack- och skönlitteratur i översättning till främmande språk.Regina är Kungl. bibliotekets onlinekatalog som innehåller drygt två miljoner titlar, vilket innebär att ungefär två tredjedelar av KB:s böcker och tidskrifter är registrerade i databasen. KB överför fortlöpande information om det äldre beståndet från kortkatalogerna till Regina. Det som ännu inte är registrerat får man fortfarande söka efter i kortkatalogerna.Nationell söktjänst som omfattar Kungl. bibliotekets samlingar av TV, radio, video, biografvisad film, skivor och multimedier. SMDB förtecknar drygt 7 miljoner timmar audiovisuella medier. Täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller också äldre material. Bland annat finns här en nästan fullständig förteckning över svenska skivor."Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar"Drygt 200 000 sidor tidningstext. Direktskannat material återges i färg medan skannad mikrofilm återges i svartvitt. Urvalet av material består av flera titlar, dels större tidningar dels landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. Detta speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-tal.ISBN-centralen delar ut identifikatorer till förlag, utgivare och andra publicerande enheter: ISBN - ett standardnummer för publikationer av monografisk karaktär (böcker) ; ISMN - ett standardnummer för musiktryck ; URN - en identifikator för elektroniska resurser på nätet

BOKHISTORIA

BOKTRYCKERIHISTORIA

Hit även boktryckarkonst och stilprov

ANONYM- OCH PSEUDONYMLEXIKON

a.k.a. also known as - Author pseudonyms, aliases, nicknames, working names, legalized names, pen names, noms des plumes, maiden names... etc

Allmänt och blandat

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - SVERIGE

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - DANMARK

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - NORGE

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - STORBRITANNIEN

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - TYSKLAND

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - FRANKRIKE

ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER - FÖRENTA STATERNA

ALLMÄNNA SAMLINGSVERK

CITATSAMLINGAR

ALLMÄNNA TIDSKRIFTER

ALLMÄN VETENSKAPLIG OCH KULTURELL VERKSAMHET

Sökmotorer för vetenskap och forskning

STIFTELSER OCH FONDER

SÄRSKILDA SVENSKA STIFTELSER OCH FONDER


MASSKOMMUNIKATION

Opionionsundersökningar

PUBLICISTIK, JOURNALISTIK

PUBLICISTIK - SVERIGE

ALLMÄNNA MUSEER

ALLMÄNNA MUSEER - SVERIGE

ALLMÄNNA UTSTÄLLNINGAR

SÄRSKILDA ALLMÄNNA UTSTÄLLNINGAR

FÖRENINGS- OCH MÖTESTEKNIK

ALLMÄNNA SÄLLSKAP OCH FÖRENINGAR

ALLMÄN KULTURELL VERKSAMHET

European Cultural Parliament - ECP

Europeiska kommissionen - Generaldirektoratet utbildning och kultur


Stiftelse som bedrivs ideellt med syfte att bevara kulturegendom i områden som drabbats av konflikter, katastrofer eller hot av annat slag

ALLMÄN KULTURELL VERKSAMHET - SVERIGE

Lokala och regionala kulturnät. Se respektive landskap under 900 Geograf och historia

KOMMUNIKATION, CYBERNETIK, KOMMUNIKATIONSTEORI

KOMMUNIKATION. SEMIOTIK

CYBERNETIK

INFORMATIONSTEKNIK (IT)

Se 600 Teknologi, medicin, teknik

Länkarna kontrollerade 2018-06-26.

Materialet är i huvudsak hämtat, med tillstånd, från Mölndals stadsbiblioteks webbkatalog, vilken lades ner 2017.