Google

Vet du om att Google anpassar allt ditt sökmaterial utifrån dina tidigare sökvanor och det de därmed upplever som dina intressen? Om du och en kompis söker på Google lär ni därför få helt skilda resultat från era sökningar.

Här samlar vi olika tips när det gäller just Google-sökningar. Skulle det vara så att ni använder en annan sökmotor så bör de flesta tips även fungera där.

Visste du att 75% av alla som söker på Google har svårt att hitta bra och relevanta fakta? Det finns dock flera enkla knep som kan hjälpa dig att få ett ännu bättre sökresultat. Man använder sig av några tecken som man skriver före sökorden.

site:

Om du skriver site: följt av webbplatsen söker Google enbart på denna webbplats.

Exempel: site:ne.se vita huset gör att du bara får resultat om Vita huset på Nationalencyklopedins webbplats.

+

Med plustecken framför ett ord kräver du av sökmotorn att detta ord måste finnas med i varje resultat.

Exempel: vita huset +tv gör att Google nästan enbart tar med sidor om TV-serien Vita huset.

Med minustecken framför ett ord kräver du av sökmotorn att detta ord absolut inte får finnas med på sidorna i sökresultatet.

Exempel: vita huset -tv gör att Google exkluderar de allra flesta sidor om TV-serien Vita huset.

” ”

Med citationstecken runt en fras bestämmer du att sökmotorn endast skall söka på denna fras.

Exempel: ”Vita huset” gör att Google bara söker efter den exakta frasen och exkluderar sidor där Vita ELLER Huset står med.