Jurisdicție privată

SUSȚINEM O PROCEDURĂ ECHITABILĂ ȘI SUNTEM DE

8712 (în cuvinte: optmii șaptesute doisprezece)

ORI MAI RAPIZI DECÂT SERVICIUL PUBLIC DE JUSTIȚIE *

DECLINARE RĂSPUNDERE:

  • Toate informațiile de pe acest site, cu privire la procedură și / sau taxele percepute, sunt obligatorii.
  • Utilizarea informaților și a formularelor de pe acest site, pot influența drepturile și obligațiile dumneavoastră.
  • În procedura noastră, declararea necorespunzătoare a adevărului prin orice mijloace, poate fi considerată ca făcută în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul și poate atrage chiar răspunderea penală; asemenea, falsificarea unui înscris și folosirea acestui înscris falsificat ori încredințarea lui unei alte persoane spre folosire.
  • Pentru orice nelămuriri vă puteți consulta avocatul generalist sau specializat, ce deține atestate profesionale.
  • În România, securitatea raporturilor juridice poate fi alterată prin nerespectarea obligativității precedentului și lipsa unui răspuns la cererile și apărările justițiabililor.

informații: arbitru@ulici.net

Accesează meniul din parte stângă-sus pentru procedurile de arbitraj.

* Cazul Diaconu v CSC srl din anul 2008, caz complex, soluționat în 1 oră, inclusiv citarea telefonică și audierea justițiabililor. În calculul acestei valori, am ținut cont de o medie de durată a procedurii de judecată pentru serviciului public de justiție de 1 an de zile, conform datelor transmise publicității de Ministerul Justiției din România, față de durata de 1 oră a procedurii pentru serviciul nostru privat de justiție. În calcul nu este inclusă durata încuviințării executării silite și, dacă este cazul, durata verificării dosarului de către instanța publică de judecată. Eventuala intervenție a autorității judiciare și prin urmare prelungirea procedurilor. nu este exclusă nici ea.