POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ

privind selecția candidaților în urma aplicării

Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță

07.2019

În urma evaluării dosarelor depuse de candidați în vederea aplicării Metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță s-au constatat următoarele:

Au fost depuse un număr de 6 dosare ale cadrelor didactice. Toate cele 6 dosare depuse au fost admise.

PV Rezultate selectie Stimulente pentru performanta Seria 3.pdf