POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Invitație workshop

Invitație workshop

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi marți, 29 ianuarie 2019, ora 13.00, la workshop-ul organizat în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, care se desfășoară la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu, județul Sibiu.

Obiectivul principal al evenimentului este conştientizarea părinţilor referitor la necesitatea susţinerii şi continuării în familie a activităţilor demarate şi desfăşurate în instituţiile şcolare, îmbunătăţirea comunicării părinţi-elevi-cadre didactice şi o implicare activă a părinţilor în mediul şcolar și nu în ultimul rând, identificarea şi crearea de parteneriate şi reţele între şcoală-familie-comunitate.