POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunț privind începutul activităților de formare din cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"

În cadrul proiectului POCU “Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă”, Cod SMIS proiect: 105299, având ca sursă de finanțare POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, care se derulează în perioada 11 aprilie 2018-10 octombrie 2020, începând cu data de 12 octombrie 2018 debutează activitățile de formare din cadrul proiectului celor două programe de formare acreditate (OM de acreditare/data: 5046/06.09.2018): Școala incluzivă în societatea actuală și Învățarea interactivă și dezvoltarea gîndirii critice.

Detaliile privind desfășurarea acestor programe de formare le puteți obține din calendarele activităților de formare, care sunt disponibile: aici.