POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Metodologii de premiere

Pașii necesari pentru accesarea fondurilor

Metodologie A

Pas 1: Completarea chestionarului online : Link

Pas 2: Depunerea unui dosar pentru accesarea finanțării care va conține:

1. argument-descrierea nevoii de organizare și desfășurare a activității practice în care este utilizat instrumentul;

2. planul activității practice;

3. elaborarea bugetului estimativ

4. valoarea adăugată.

Pas 3: Evaluarea dosarului de către echipa de proiect.

Metodologie B

Pas 1: Completarea chestionarului online : Link

Pas 2: Depunerea unui dosar pentru accesarea finanțării care va conține:

1. planul de dezvoltarea profesională personal, care cuprinde:

2. evidența prezenței elevilor la disciplinele proprii în anul școlar anterior formării. Se va prezenta în cadrul planului de dezvoltare profesională modul în care se va îmbunătății rata de frecvență a elevilor.

3. evidența rezultatelor elevilor disciplinele proprii în anul școlar anterior formării. Se va prezenta în cadrul planului de dezvoltare profesională modul în care se vor îmbunătății performanțele educaționale ale elevilor.

Pas 3: Evaluarea dosarului de către echipa de proiect.

Termene accesare metodologii:

Metodologia A

Dosarele se depun până în data de 10.12.2018 ora 16 la responsabil grup țintă Cristina Dubleșu.

Metodologia B

Dosarele se depun după ultimul stagiu de formare în perioada 14.-16.12.2018 la responsabil grup țintă Cristina Dubleșu.