Covid-19 tiltak

Ta smittevern på alvor

Berøringsfri sjekk inn på Internet for smittereduksjon/check in on internet for your safety

Check map by reception for areas that require quarantine by arrival to Norway, please call us on +4745802002

  • Dusjer er stengt men det er tilgang på varmt vann ved serviceanlegg/no shower facilities. You will find warm water and sinks by the service facilities.
  • Vi vasker og kontrollerer toalett jevnlig og sprayer med antibac på berøringsflater/Toilets are regularly washed and we use antibac.
  • Toaletter er åpne/all toilets are open.
  • Det er drikkevann på plassen, selv om kraner desinfiseres ta gjerne med egen antibac/drinkable water in the camping area.
  • Husk å holde 1 meter avstand i kiosken og på stranden/keep 1 m/3 ft. distance between people.
  • Ta gjerne med vaskefat eller en campingdusj til eget bruk, selv om vi har avlukker med servanter.

VIKTIG BESKJED fra Larvik Kommune

Ta smittevern på alvor!

  • Toalettene på plassen er offentlige. De er åpne og vil ha regelmessig tilsyn og desinfeksjon, men alle har ansvar for å holde det trygt og rent. Gi beskjed på mobil 45802002 om det er problemer.
  • Ta gjerne med eget toalettpapir og antibac. Vask hender grundig, minimum 20 sekunder, og unngå unødvendig berøring av flater.