Szatmári Antal Alapítvány

Intézményünkben 2004 óta működik a Szatmári Antal Alapítvány, amelyet a tantestület hozott létre.

Alapítvány célja: A hátrányos helyzetű, tanulási és magatartási zavarral küzdő, speciális megsegítést igénylő és roma kisebbségű gyerekek megsegítése, esélyegyenlőségük növelése. Az oktatási-nevelési feltételek európai színvonalra emelése. A szabadidős tevékenységek támogatása.

Az intézményben folyó szakmai munka elősegítése, a gyermekek személyiségfejlesztését elősegítő szabadidős programok megteremtése, eszközök beszerzése (pl. rendezvények, táborok szervezése, intézmény helyiségeinek, eszközeinek bővítése, korszerűsítése).

Az Alapítvány adószáma: 18118016-1-41

Alapítvány székhelye: 1041 Budapest, Venetiáner u. 26.

SZÁMLASZÁM (OTP Bank): 11705998-21271175