Óvoda

Az óvodai intézményegység telephelye:

Park Óvoda, 1048 Budapest, Külső- Szilágyi út 46.


Munkaközösség vezető: Takács-Dancsó Melinda

Helyettes: Vidi-Sövényi Viktória

Óvodánk az Észak-Budapesti Tankerületi Központ fenntartásában az Újpesti Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez tartozik. A csoport összetétele a gyerekek életkorát és diagnózisát tekintve heterogén összetételű. A csoportba maximum 8 ép értelmű, pszichés fejlődési zavarral küzdő, vagy ép értelmű autista (sajátos nevelési igényű gyermek) befogadására, elhelyezésére van lehetőségünk. Az óvodába csak az Észak-Budapesti Tankerületi Központ illetékességi területéről, IV. kerületi gyermekek vehetők fel.

Az óvodai csoportban 2 gyógypedagógus tanár foglalkozik a gyermekekkel. Heti váltásban (két műszakban), és/vagy egy műszakban, egymást váltva dolgoznak. Csoportonként legalább egy gyógypedagógiai asszisztens, és 1 dajka segíti a gyermekekkel való foglalkozást.