Strona główna

(Main page)

dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Tomasz Żądło, PhD

associate professor

Department of Statistics, Econometrics and Mathematics

University of Economics in Katowice