UEH THAM DỰ ERASMUS+ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUỐC TẾ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Từ ngày 1 đến 2.2.2018, Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) gồm GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng khoa Ngân hàng đã tham dự cuộc họp khởi động Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học”, với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp và trường đại học” tại Trường Đại học Siena, Ý.

Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học” khởi động từ tháng 10.2017 dự kiến đến tháng 10.2020, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học, nâng cao hiệu quả đào tạo sinh viên gắn với thị trường lao động theo xu hướng quốc tế hóa. Tổng giá trị của dự án là 934.494 Euro, được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (EU) với 9 đối tác, trong đó có 5 trường đại học Châu Âu, 2 trường đại học Việt Nam và 2 trường đại học Trung Quốc.

UEH tham gia Dự án với vai trò thành viên và Khoa Ngân hàng trực thuộc UEH sẽ là nơi tiếp nhận tài trợ từ Dự án, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong work package 2 về phát triển các tình huống phục vụ giảng dạy (case studies) gắn với chương trình tiên tiến quốc tế UEH, và tạo sự kết nối bền vững với khu vực doanh nghiệp phục vụ cho giảng dạy và đào tạo gắn với nhu cầu thị trường nhân lực. Ngoài ra, UEH còn tham gia các hoạt động thường xuyên của Dự án với các chương trình nâng cao năng lực giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên của UEH tại các trường đại học Châu Âu trong giai đoạn 2018-2020.

Trong sự kiện này, UEH đã trình bày năng lực đào tạo và nghiên cứu cùng với các điểm nhấn về hai chiến lược quốc tế hóa và định hướng nghiên cứu của Trường, trong đó đặc biệt nhấn mạnh khả năng phát triển tình huống phục vụ giảng dạy gắn với chương trình tiên tiến. Ngoài ra, UEH cũng thảo luận và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động của Dự án trong thời gian tới.@

KHOA NGÂN HÀNG - P.TT&QHCC