GIỚI THIỆU 2 CHUYÊN NGÀNH MỚI CỦA KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG (CHUYÊN NGÀNH MỚI, TUYỂN SINH RIÊNG)

Do khuynh hướng hội tụ và liên kết giữa hoạt động hải quan và ngoại thương, chương trình đào tạo Hải quan ở các nước trên thế giới đang thay đổi và có xu hướng tích hợp với Thương mại quốc tế, nhận thức được xu hướng này, lần đầu tiên ở Việt Nam, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tiên phong thiết kế và cung cấp cho xã hội chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Hải quan - Ngoại thương. Chương trình này hướng đến phương châm đào tạo “một bằng cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp”. Cấu trúc của chương trình chú trọng đến việc cung cấp kiến thức liên ngành: Hải quan - Ngoại thương. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Hải quan - Ngoại thương hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, cơ quan hải quan, các đại lý hải quan, đại diện thương mại của nước ngoài ở Việt Nam hay các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp không muốn làm việc cho chỉ một doanh nghiệp/ một cơ quan, thì có thể tiếp tục tham dự kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề để được thừa nhận như một đại lý hải quan chuyên nghiệp, độc lập.

Vì chú trọng kiến thức liên ngành Hải quan - Ngoại thương nên số lượng các học phần khác rất nhiều so với chuyên ngành ngoại thương/ kinh doanh quốc tế (của chính UEH) cũng như chuyên ngành Hải quan (của các trường đại học khác ở Việt Nam). Đặc biệt, cấu trúc chương trình cũng như nội hàm của từng môn học được thiết kế sao cho sinh viên tốt nghiệp có thể hội nhập vào thị trường lao động toàn cầu trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của top 10 trường đại học trên thế giới có đào tạo chuyên ngành này được Tổ chức hải quan thế giới công nhận. Khoa đào tạo cũng đang triển khai kết nối với Tổ chức hải quan thế giới để chương trình đào tạo được tổ chức này thừa nhận, nhằm tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Hải quan - Ngoại thương có cơ hội nghề nghiệp được mở rộng hơn.

Về bằng phụ: Với chuyên ngành Quản trị Hải quan - Ngoại thương thì chuyên ngành phụ phù hợp sẽ là Kinh doanh quốc tế. UEH giới thiệu chuyên ngành phụ này vì sinh viên sẽ được miễn nhiều môn, nên tổng thời lượng sinh viên phải học ít - khoảng 24 tín chỉ trở xuống là đã có thể có thêm một ngành phụ.

Về bằng đôi: Trên thế giới thì bằng đôi là 2 bằng cấp được tích hợp trong cùng một chương trình đào tạo. Các chuyên ngành của UEH đều giống nhau 44 tín chỉ đại cương nên khi học thêm một ngành song song tại UEH, sinh viên sẽ tiết kiệm được ít nhất là 44 tín chỉ này. UEH giới thiệu những chuyên ngành giúp bổ sung và hỗ trợ để sinh viên có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và rộng mở hơn. Sinh viên chuyên ngành Quản trị Hải quan - Ngoại thương có thể học song song chuyên ngành Quản trị; Data mining; Thương mại điện tử.

Tóm lại, những điểm nổi bậtcủa chuyên ngành Quản trị Hải quan - Ngoại thương của UEH:

 • Chỉ có ở UEH: Chuyên ngành Quản trị Hải quan - Ngoại thương của UEH chú trọng mảng kiến thức liên ngành Hải quan -Ngoại thương theo xu hướng thay đổi của giao thương quốc tế. Trong khi các chương trình đào tạo khác ở Việt Nam hoặc chỉ tập trung vào từng mảng kiến thức riêng lẻ Hải quan hoặc Ngoại thương, hoặc ghép cơ học 2 mảng kiến thức này vào với nhau;
 • Tham khảo từ chương trình đào tạo của top 10 trường đại học có chương trình đào tạo Hải quan -Ngoại thương được Tổ chức Hải quan thế giới công nhận;
 • Khảo sát ý kiến từ những nhà quản lý cấp cao, cấp trung và cả các chuyên viên phụ trách mảng Logistic của một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, các cán bộ và chuyên viên Cục Hải quan TP.HCM để chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội;
 • Học thêm ngành phụ và ngành đôi với thời gian được rút ngắn:Kinh doanh quốc tế; Quản trị; Thương mại điện tử...
 • Cơ hội nghề nghiệp rộng mở: (1) Có thể làm việc cho cả khu vực tư (các tập đoàn đa quốc gia, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp Logistic) lẫn khu vực công (cơ quan hải quan, đại diện thương mại của nước ngoài ở Việt Nam hay các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài); (2) Có thể làm việc cho một doanh nghiệp, một đơn vị hoặc tự khởi nghiệp bằng việc thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý hải quan; (3) Có thể làm việc ở trong nước và ở một số quốc gia trên thế giới (Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của top 10 trường đại học có chương trình đào tạo được Tổ chức hải quan thế giới công nhận; Từng môn học được thiết kế nội dung sao cho sinh viên có thể thích ứng với yêu cầu công việc ở một số quốc gia trên thế giới).

CHUYÊN NGÀNH: THUẾ TRONG KINH DOANH (CHUYÊN NGÀNH MỚI, TUYỂN SINH RIÊNG)

Nói đến thuế thường người ta nghĩ đến nhà nước, đến khu vực công. Các chương trình đào tạo về thuế ở Việt Nam hiện đang tiếp cận theo góc nhìn này. Nhưng rõ ràng, thuế ảnh hưởng rất lớn đến các chủ thể ở khu vực tư, đặc biệt là các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động kinh doanh. Lần đầu tiên tại Việt Nam, trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã tiên phong thiết kế và cung cấp cho xã hội chương trình đào tạo cử nhân Thuế trong kinh doanh. Cấu trúc của chương trình chú trọng đến việc cung cấp kiến thức thuế và môi trường kinh doanh quốc tế, luật, phân tích báo cáo tài chính - kế toán đảm bảo cho người học có thể hoạch định thuế cho doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Mục đích của hoạch định thuế là tận dụng tất cả các hiểu biết về thuế để xây dựng các chiến lược tài chính, kế toán và đầu tư kinh doanh phù hợp nhất để có thể tối thiểu hóa số thuế phải nộp một cách hợp pháp, đạt được mục tiêu huy động vốn, phân phối thu nhập, xây dựng hình ảnh và kiểm soát giá trị thị trường của doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế trong kinh doanh hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong nước từ qui mô nhỏ vừa đến doanh nghiệp lớn. Trường hợp không muốn làm việc cho chỉ một doanh nghiệp, thì có thể tiếp tục tham dự kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề để được thừa nhận như một đại lý thuế chuyên nghiệp, độc lập. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế trong kinh doanh có thể tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ ACCA, CPA Quốc tế. Hiện tại, Khoa đào tạo đang trong quá trình làm thủ tục để 2 tổ chức này thừa nhận chương trình đào tạo nhằm xác định những môn học mà sinh viên chuyên ngành Thuế trong kinh doanh sẽ được miễn khi tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ ACCA hoặc CPA Quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở: Số liệu từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết tổng số doanh nghiệp tính đến cuối năm 2017 vào khoảng 700.000 đơn vị. Dự báo năm 2018 có thêm 132.000 doanh nghiệp mới và đến năm 2020 đạt 1 triệu doanh nghiệp (1). Hàng trăm nghìn doanh nghiệp này thường xuyên đối mặt hàng loạt sắc thuế cùng với những biến động về chính sách thuế vàhọ mong muốn giải bài toán thuế một cách tối ưuphù hợp với chiến lược kinh doanh của đơn vị hướng đến mục tiêu từ thấp lên cao: tránh gặp những rủi ro về thuế; phân bố thuế hợp lý theo thời gian; gia tăng dòng tiền kinh doanh ròng; tối đa hóa giá trị đơn vị.. Những mong muốn này sẽ được giải đáp một cách thấu đáo, có hệ thống và toàn diện từ góc độ pháp lý, quản trị và kinh tế học thông qua một chương trình đào tạoThuế trong kinh doanh của UEH. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế trong kinh doanh của UEH sẽ hoàn toàn đáp ứng được những mong muốn nói trên của các doanh nghiệp.

Về bằng phụ: Với chuyên ngànhThuế trong kinh doanhthì chuyên ngành phụ phù hợp sẽ làKế toán. UEH giới thiệu chuyên ngành phụ này vì sinh viên sẽ được miễn nhiều môn, nên tổng thời lượng sinh viên phải học ít - khoảng 24 tín chỉ trở xuống là đã có thể có thêm một bằng phụ.

Về bằng đôi: Trên thế giới thì bằng đôi là 2 bằng cấp được tích hợp trong cùng một chương trình đào tạo. Các chuyên ngành của UEH đều giống nhau 44 tín chỉ đại cương nên khi học thêm một bằng song song tại UEH, sinh viên sẽ tiết kiệm được ít nhất là 44 tín chỉ này. UEH giới thiệu những chuyên ngành giúp bổ sung và hỗ trợđể sinh viêncó cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và rộng mở hơn. Với chuyên ngành Thuế trong kinh doanh sinh viên có thể học thêm Luật kinh doanh; Quản trị; Quản trị nguồn nhân lực.

Tóm lại, những điểm nổi bật của chuyên ngành Thuế trong kinh doanh của UEH:

 • Chỉ có ở UEH: đào tạo về Thuế thì nhiều trường ở Việt Nam đã có, nhưng các chương trình đào tạo này nghiêng về quản lý thuế (góc nhìn của Nhà nước). Lần đầu tiên UEH tiên phong đào tạo về Thuế trong kinh doanh (góc nhìn doanh nghiệp);
 • Tham khảo từ chương trình đào tạo của những trường đại học đứng top 100 của thế giới;
 • Khảo sát ý kiến từ những nhà quản lý cấp cao, cấp trung và cả các chuyên viên phụ trách mảng tư vấn thuế cho doanh nghiệp ở các tập đoàn kiểm toán và tư vấn nổi tiếng thế giới để đảm bảo chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu công việc:Price Waterhouse and Coopers (PwC), SRM…;
 • Học thêm ngành phụ và ngành song song với thời gian được rút ngắn:Kế toán; Luật kinh doanh; Quản trị; Quản trị nguồn nhân lực;
 • Có cơ hội miễn một số môn khi tham gia kỳ thi lấy các chứng chỉ ACCA, CPA;
 • Cơ hội nghề nghiệp rộng mở: Hàng trăm nghìn doanh nghiệp tại Việt nam chưa có chuyên gia tư vấn thuế, hoạch định thuế. Chương trình đào tạo tiên tiến còn tạo cơ hội nghề nghiệp vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp nếu không muốn làm việc cho chỉ một doanh nghiệp/một cơ quan, có thể tự khởi nghiệp bằng việc thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế độc lập.@

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

(1) http://doimoidoanhnghiep.chinhphu.vn/bo-cao-doanh-nghiep.html