CỬ NHÂN LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT HƯỚNG ĐẾN HỘI NHẬP

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các dòng chảy thương mại xuyên quốc gia ngày càng sôi động thông qua các thỏa thuận tự do thương mại, nhu cầu về một đội ngũ luật sư hoặc chuyên viên pháp lý giỏi ngoại ngữ, hiểu biết sâu về luật kinh doanh quốc tế trở nên rất cấp thiết. Quyết định số 123/QĐ-TTg (ngày 18.1.2010) của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” đã nêu rõ cần phải: “Xây dựng đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu luật pháp và tập quán thương mại quốc tế, thông thạo tiếng Anh, thành thạo về kỹ năng hành nghề luật sư quốc tế, có đủ khả năng tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong xã hội, trong đó có các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước”.(1) Xuất phát từ thực tế này, khoa Luật trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Luật kinh doanh quốc tế.

Dựa trên Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế của Bộ Tư pháp nhằm triển khai thực hiện Quyết định 123/QĐ-TTg và tham khảo Chương trình đào tạo cử nhân luật quốc tế của trường Đại học Leeds Anh Quốc (LLB with International legal studies)(2); để tạo bản sắc riêng, chương trình đào đào tạo đặt trọng tâm ở khía cạnh Luật kinh doanh quốc tế lĩnh vực tư, tức pháp luật điều chỉnh các vấn đề của xuất nhập khẩu, logistics, thanh toán quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, với mục đích kết nối với chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế (LLM International business law) sẽ tuyển sinh trong tương lai.

Chương trình Luật kinh doanh quốc tế được thiết kế theo học chế tín chỉ, gồm 124 tín chỉ, đào tạo 4 năm (8 học kỳ). Đặc biệt với các môn chuyên ngành, bên cạnh trang bị các kiến thức pháp lý kinh doanh quốc tế, sinh viên còn được học các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh quốc tế như Quản trị xuất nhập khẩu, Quản lý chuỗi cung ứng (logistics), Thanh toán quốc tế…

Mục tiêu tổng quát của Chương trình đào tạo Luật kinh doanh quốc tế của UEH có định hướng ứng dụng là đào tạo ra những chuyên gia pháp lý và đội ngũ luật sư trong tương lai, có nền tảng ngoại ngữ chuyên ngành tốt, có kiến thức chuyên môn sâu về thương mại quốc tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của thời kỳ hội nhập.

Cử nhân tốt nghiệp Luật Kinh doanh quốc tế có thể làm việc với 3 khu vực chính, bao gồm:

  • Khu vực tư: Hành nghề luật sư, chuyên gia pháp lý, cố vấn pháp lý, chuyên môn sâu về luật thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, thích ứng tốt với các môi trường là các công ty luật nước ngoài, các công ty đa quốc gia, công ty chuyên về xuất nhập khẩu.
  • Khu vực công: Đủ khả năng và điều kiện để công tác trong các cơ quan tư pháp (tòa án và trọng tài), quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, hải quan hay xuất nhập khẩu. Ngoài ra, với nền tảng ngoại ngữ tốt, cử nhân Luật kinh doanh quốc tế còn có thể công tác trong các tổ chức quốc tế liên quan đến kinh tế và thương mại.
  • Tự khởi nghiệp: Học thêm kiến thức chuyên nghiệp để tự mở và điều hành văn phòng luật sư chuyên tư vấn cho các dự án hay hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài, tự mở và điều hành các tổ chức hành nghề tư pháp độc lập như Văn phòng công chứng hoặc thừa phát lại.@

KHOA LUẬT - UEH

(1) Xem toàn văn QĐ tại http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=92825)

(2) Chương trình khung được phổ biến tại website: http://www.law.leeds.ac.uk/undergraduates/llb-law-with-international-legal-studies/